Харківський історичний музей

Харківський історичний музей приймає картки єПідтримка

Ця веб-сторінка ліцензована на умовах CC BY-SA 4.0

Книги, брошури

Колекція  книг та брошюр Харківського історичного музею

Колекція книг і брошур налічує майже 10000 предметів. Найбільш цікавими серед них є 394 рукописних і стародрукованих видань загальною кількістю. З них рукописних видань 13 одиниць, решта – 381 – стародруки.

Найстародавніше рукописне видання датується XV ст. («Правила поведения священослужителей и всех граждан общества»). Найпізніше рукописне видання – XIX ст. («Ирмолой»).

Найдавніше стародруковане видання датується 1623 р. («Новый завет с Псалтырью»). Найпізніші стародруковані видання – 1825 р.

Крім стародрукованих видань, XIX ст. представлене іншою дуже цікавою книжковою продукцією, що допомагає розкрити тему «Освіта. Народна освіта в Харківській губернії»: «Программы для испытания в уездных училищах» (1838 р.), «Народные школы в Харькове» (1865 р.), «Отчет о деятельности Харьковского общества распространения грамотности в народе за 1891г.» (1892 р.), «25-летие Харьковской школы рисования М.Д. Раевской» (1895 р.), «Учебное пособие для музыкальных классов Харьковского института благородных девиц» (1895 р.).

До окремої тематичної розробки «Харківський університет. Минуле» можна віднести великі підбірки – «Протоколы заседаний Совета Императорского Харьковского университета» (1870 – 1873 рр.) «Труды общества испытателей природы при Императорском Харьковском университете» (1871 - 1896 рр.), «Труды физико-химической секции общества опытных наук при Императорском Харьковском университете» (1869 – 1893 рр.).

1910 – 1917 рр. представлені різноплановою книжковою продукцією, а саме: «Журналы Харьковского земского собрания…» (1903, 1907, 1908 рр.), «Труды Харьковского медицинского общества» (1905 р.), «Стенографические отчеты Государственной Думы III-его и IV-ого созывов» (1909, 1913 рр.), «Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства за 1917 г.».

Книги та брошури «Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства за 1920, 1922 гг.», «Отчеты рабочее-крестьянского правительства Украины», «Эрде Д. Революция на Украине», праці Й.В. Сталіна (1920-тих рр.), стенографічні звіти конференцій КП(б)У, бюлетні Всеукраїнських з‘їздів КП(б)У, журнали «Летопись революции» (1924 – 1929 рр.), друковані праці вчених М.Ф. Сумцова, В.Я. Данилевського, «Наукові записки Харківського технологічного інституту імені В.І. Леніна» (1927 – 1929 рр.) розкривають умовну тему «1920-ті роки. Життя після Жовтневого перевороту».

Така ж умовна тема «1930-ті – 1940-ві роки. Передвоєнне життя» знайшла своє відтворення у збірці книг і брошур, таких як: «Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України», стенографічні звіти та резолюції XVI, XVII, XVIII з’їздів ВКП(б), праці Й.В. Сталіна, П.П. Постишева, твори українських письменників І. Ле, М. Сказбуша, П. Панча, Н. Забіли.

Для розкриття теми «II-га світова війна» у колекції музею існує дуже невеликий вибір літератури, а саме: «Накази Народного комісара оборони. 1942 р., 1943 р.», твори письменників О.М. Толстого, Б.Л. Горбатова, К.М. Симонова, М.П. Бажана, О.П. Довженка, драматургів О.Є. Корнійчука, М.Л. Кропивницького, поета М.Т. Рильського.

Книжкова продукція, датована 1950-тими рр., придатна для розкриття виставкової теми «1950-ті. Відбудова». Це такі книги та брошури, як: «Сообщение Государственного планового комитета СССР и Центрального статуправления СССР об итогах выполнения 4-го (первого послевоенного плана СССР на 1946 – 1950 гг.)», праці Й.В. Сталіна (1950 р.), «Труды Харьковского автомобильно-дорожного института» (1950 р.), «Бюллетень Украинского научно-исследовательского института растениеводства, селекции и генетики» (1958 р.), «Труды радиофизического факультета Харьковского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета имени А.М. Горького» (1959 р.), «Труды Украинского научно-исследовательского института растениеводства, селекции и генетики» (1959 р.), «Труды Харьковского политехнического института имени В.И. Ленина» (1959 р.), твори письменників І.А. Багмута, О.В. Донченка, І.Л. Муратова.

Експозиційну тему «1960-ті – 1980-ті роки. Подальший розвиток та державне будівництво» розкриває досить велика збірка книг і брошур, а саме: «За високу культуру землеробства» (1965 р.), «Миллионный» (про ХТЗ ім. Орджонікідзе, 1967 р.), «150 лет Харьковскому ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственному институту им. В.В. Докучаева» (1967 р.), «Труды института Южгипроцемент» (1964 р.), «Труды УкрНИИ птицеводства» (1966 р.), «Материалы III-ей научно-практической конференции кафедр украинского института усовершенствования врачей» (1967 р.), «Труды УкрНИИгаза» (1967 р.), «Люди трудового подвига» (1967 р.), «XXII съезд Коммунистической партии СССР, бюллетени №1-22» (1961 р.), «Бюллетень №1 совместного заседания Совета Союза и Совета національностей на седьмой сессии Верховного Совета СССР» (1965 р.), «СССР. Административно-территориальное деление союзних республік» (1965 р.), твори письменників І.О. Виргана, Л.В. Забашти (1960-ті рр.), книги з серії «История фабрик и заводов» (1975 р.), підручники з математики, російської мови, букварі (1970-ті рр.); твори Л.І. Брежнєва – «Малая земля», «Возрождение», «Целина» - на різних мовах світу; твори письменників І.А. Багмута, Р.Ф. Полонського, поета І.Л. Муратова (1970-ті рр.); матеріали XXVI з’їзду КПРС і КПУ; брошури та книги, присвячені 20-річчю засвоєння космічного простору (1981 р.); брошури, об’єднані тематично, «Из опыта работы комсомольських организаций предприятий и вузов г. Харькова» (1982 р.); монографії інституту проблем кріобіології та кріомедицини АН УРСР.

Книжкові видання 1990-тих рр. утворюють в колекції Харківського історичного музею цікаву тематичну добірку, а саме: «Губернаторы и генерал-губернаторы» (1996 р.), «З історії української літератури XVII – XVIII ст.» (1999 р.), «Харків фармацевтичний» (1999 р.), «Харьковская епархия вечнозеленая ветвь Украинской Православной церкви» (1999 р.), «Історія Харківської єпархії» (1999 р.), «Харківський колегіум» (1999 р.).

Обсяг тем, що розкриваються предметами з колекції «Книги, брошури», стає ще ширшим у 2000-ні рр. Для цього придатні такі книги і брошури, як: «Керівники митних установ Слобожанщини» (2000 р.), «Митниці Слобожанщини» (2000 р.), «55 лет со дня Победы» (2000 р.), «Закон України «Про вибори народних депутатів України»» (2001 р.), «Фельдшерська школа: історія становлення та розвитку» (2001 р.), «ХТЗ – годы и люди» (2001 р.), «Харківське історико-філологічне товариство» (2002 р.) «Жизнь и деятельность немцев в Харькове (XIX – начало XX столетия)» (2004 р.), «Хто є хто на Харківщині. Видатні земляки. Випуск перший» (2004 р.), «Хто є хто на Харківщині. Видатні земляки. Випуск другий» (2005 р.), «Вища медична школа Харківщини в роки Великої Вітчизняної війни» (2005 р.), «Громадський природоохоронний рух в Україні розпочинався на Харківщині» (2005 р.), «Історія Харківського державного медичного університету. 200 років» (2005 р.), «500 влиятельных личностей. Харьков юбилейный» (2005 р.), «Харківщина мистецька: історія, традиції і сучасність. До 70-річчя Харківської організації Національної спілки художників України» (книга і альбом, 2008 р.), «Шляхами Васильківського: погляд через століття» (альбом – каталог, 2009 р.), «Православная энциклопедия Харьковщины» (2009 р.).

Дуже близькою до колекції книг та брошур є колекція альбомів. Вона налічує 1668 одиниць зберігання.

Досить вагомою часткою колекції альбомів є альбоми дореволюційного періоду. Всі вони так чи інакше розкривають велику експозиційну тему «Життя країни до Жовтневого перевороту».

Вона підрозділяється на декілька маленьких тем. А саме: «Археологічне минуле краю» (альбоми – «Альбом выставки XII археологического съезда в Харькове» 1903 р., «М. Ростовцев. Античная декоративная живопись на Юге России. Атлас. Табл. I – CXII.» 1913 р., «М. Ростовцев. Античная декоративная живопись на Юге России. Т.I. Описание и исследование памятников» 1914 р.); «Вітчизняна війна 1812 року» (альбоми – «Нашествие Наполеона. Отечественная война 1812 г.» 1911 р., «Отечественная война 1812 г. в русской живописи» 1962 р.); «Декабристи» (альбоми – «Альбом памяти декабристов» 1907 р., «Альбом из коллекции материалов о декабристах» видання поч. XX ст., “Восстание декабристов в произведениях искусства» 1975 р.); «Кримська війна 1853 – 1856 рр.» (3 альбоми «Портреты лиц отличившихся заслугами в событиях 1853, 1854, 1855 и 1856 годов» 1857 р.); «Російсько-турецька війна 1877 – 1878 рр.» (альбоми - «Альбом портретов деятелей войны 1877 – 1878», «Картины войны 1877 – 1878 гг.» видання поч. XX ст.); «Українська старовина» (альбоми – «Каталог украинских древностей коллекции В. Тарновского» 1898 р., «Запорожцы» 1991 р., «З української старовини» 1991 р., «Скарби нашої пам’яті» 1993 р.; «Харків. 1861 – 1917 рр.» (альбоми – «Харьковское коммерческое училище императора Александра III» 1891 р., «Харьковская частная женская воскресная школа» 1895 р., «Выпуск студентов Технологического института» 1897 р., «Альбом к столетию Императорского Харьковского университета» 1905 р., «Харьковский земельный банк» 1906 р.); «Російсько-японська війна» (3 альбома «Русско-японская война» 1905 р.); «Жовтневий переворот, громадянька війна» (альбоми – «Азбука революции», «Жовтнева революція на Україні», «Солдаты революции», «Первая Конная»), «Харків у 1930-тих рр.» (альбоми - «Харків будує» 1931 р., «Майдан ім. Дзержинського» 1932 р., «Второй выпуск Харьковского института инженеров транспорта 15 июня 1932 г.», «Украинская промышленная академия. 1933 – 1937.», «Выпуск врачей 1-го Харьковского мединститута. 1933 – 1938»); «Україна. Харків. II світова війна» (альбоми – «Великая Отечественная война 1942 г.», «Великая Отечественная война. 1943 г.», «Только документы», «Парад Победы», «Герои Великой Отечественной войны»); «Харків. 1950-ті – 1980-ті.» (альбоми – «Наш родной Харьков» 1951 р., «Наш родной Харьков» 1952 р., «Харків сьогодні» 1960 р., «Харків» 1968 р., «Харьков» 1973 р., «Харьков: архитектура, памятники Харькова» 1986 р.); «Мистецтво України, Харківщини, Харкова» (альбоми – «Украинское народное творчество» 1912 р., «Український революційний плакат» 1933 р., «Офорты и автолитографии студентов графического факультета Харьковского государственного художественного института» 1951 р., «Українське образотворче мистецтво (Живопис, скульптура, графіка)» 1956 р., «Выставка работ харьковских художников Томенко, Мироненко и Вихтинского в Италии в г. Болонья» 1966 р., «Изобразительное искусство Харькова» 1978 р.).