Харківський історичний музей

Харківський історичний музей приймає картки єПідтримка

Публікації

Назва Автор Тип Рік
Поховальний обряд Протопопівського курганного могильника Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2009
[Гречко Д. С. Населення скіфського часу на Сіверському Дінці. — Київ: Институт археологии НАН Украины, 2010. — 286 с., 118 рис.] Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2010
Об одном иконографическом варианте образа грифона в греко-скифской торевтике Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2012
Погребение VI-VII веков н.э. у села Мохнач Аксьонов Віктор Степанович , Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 1998
Скіфське поховання V cт. до н.е. поблизу смт Коротич на Харківщині Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2009
Кончина Атея: трагическая гибель или счастливая развязка? Бабенко Леонід Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Біметалевий меч скіфського часу з колекції Харківського історичного музею Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2006
Античный импорт в погребениях Песочинского могильника Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2004
До 60-річчя Юрія Володимировича Буйнова Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2012
Песочинский курганный могильник скифского времени: Монография Бабенко Леонід Іванович Наукові монографії 2005
Поховання з конем другої половини VIII - IX ст. верхньої течії р. Сіверський Донець (за матеріалами салтівських грунтових могильників) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04 Аксьонов Віктор Степанович Автореферати дисертацій 2000
Утилізація мисливської здобичі на Амвросіївському пізньопалеолітичному комплексі : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04 Сніжко Ірина Анатоліївна Автореферати дисертацій 2001
Поховальна обрядовість українців Слобожанщини ХІХ - ХХІ ст. : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 Сушко Валентина Анатоліївна Автореферати дисертацій 2007
Життєвий шлях і науковий доробок А. П. Ковалівського (1895-1969 рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 Малиновська Наталія Михайлівна Автореферати дисертацій 2009
Історико-філологічне товариство при Новоросійському університеті (1888-1923) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 Конюшенко Юлія Анатоліївна Автореферати дисертацій 2011
Внутрішні складські митниці на півдні Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 Дейнеко Сергій Миколайович Автореферати дисертацій 2011
Соціокультурний контекст музейної комунікації : автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.04 Сошнікова Ольга Миколаївна Автореферати дисертацій 2012
Срібні жіночі прикраси доби Київської Русі в колекції Харківського історичного музею Конюшенко Юлія Анатоліївна Наукові статті 2013
Вещи славянского облика на салтовских памятниках Верхнего Подонечья Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2010
Исследование катакомбного могильника у с. Верхний Салтов Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2010
Катакомба № 99 Верхне-Салтовского IV могильника (к вопросу распространения христианства среди салтовского населения Подонцовья) Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2010
Новые раннесалтовские погребальные комплексы Северо-Западной Хазарии Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2010
Охранные работы на могильнике салтовской культуры у с. Металловка на Харьковщине Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2010
Элементы поясной гарнитуры раннесалтовского времени из погребений Нетайловского грунтового могильника (раскопки 2009 г.) Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2010
К вопросу об исходном районе проживания населения, оставившего памятники раннесалтовского времени в бассейне Северского Донца (по материалам Нетайловского грунтового могильника) Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2010
Погребения всадников Нетайловского могильника салтовской культуры (по материалам раскопок 2000-2009 гг.) Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2010
К истории коллекции предметов из Литого (Мельгуновского) кургана Бабенко Леонід Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2010
О некоторых биметаллических мечах скифского времени с территории Кавказа Бабенко Леонід Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2010
Дослідження пізньопалеолітичних пам'яток з пошкодженим культурним шаром Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2010
Дослідження пізньопалеолітичної пам'ятки біля с. Кам'янка Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2010
Палеоліт Харківщини: випадкові знахідки та прикрі помилки Сніжко Ірина Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2010
Воинская структура населения Верхнее-Салтовского городища (по материалам катакомбных захоронений 1998 — 2009 гг.) Хоружа Майя Володимирівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2010
Захоронения с нарушением анатомического порядка костяка на могильнике салтовской культуры у с. Червоная Гусаровка Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2009
Исследования раннесредневековых захоронений близ села Металловка в 2006 году (Нетайловский грунтовой могильник) Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2009
Захоронения на селище салтовской культуры Нетайловка 2: к вопросу о салтовско-венгерских культурных контактах Аксьонов Віктор Степанович , Криганов Андрій Васильович Наукові статті 2009
К вопросу о славяно-салтовских контактах (на примере катакомбы № 93 могильника у с. Верхний Салтов) Аксьонов Віктор Степанович , Лаптєв Олексій Олексійович Наукові статті 2009
Погребения со сложносоставными луками биритуального могильника Красная Горка салтовской культуры Аксьонов Віктор Степанович , Міхеєв Володимир Кузьмич Наукові статті 2009
Исследование захоронений на грунтовом могильнике салтовской культуры у с. Металловка Хоружа Майя Володимирівна , Аксьонов Віктор Степанович , Міхеєв Володимир Кузьмич Наукові статті 2009
Владимир Кузмич Михеев (1937-2008) Аксьонов Віктор Степанович , Тортіка Олександр Олександрович Наукові статті 2009
Пам'яті Володимира Кузьмича Міхеєва Аксьонов Віктор Степанович , Тортіка Олександр Олександрович Наукові статті 2009
Володимир Кузьмич Міхеєв (1937-2008 pp.) Аксьонов Віктор Степанович , Скирда Валерій Володимирович , Тортіка Олександр Олександрович Наукові статті 2009
Кто обитал в Сухой Гомольше в хазарское время Аксьонов Віктор Степанович , Бубенок Олег Борисович Наукові статті 2009
Захоронения с доспехом у северскодонецких племен в скифское время Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2009
Новые находки скифских кинжалов на Харьковщине Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2009
Архівна спадщина М. В. Сібільова Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2009
История открытия позднепалеолитических памятников Изюмщины Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2009
«Рогатые» пряжки в знаковой системе салтовского населения бассейна Северского Донца Хоружа Майя Володимирівна Наукові статті 2009
Катакомбные захоронения главного Верхне-Салтовского могильника (раскопки 1984 года) Хоружа Майя Володимирівна Наукові статті 2009
Зеркала из праболгарских могильников салтовской культуры Верхнего Подонечья Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2008
Зеркала из праболгарских захоронений салтовской культуры Харьковщине Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2008
Личные украшения как показатель этнокультурных контактов салтовского населения бассейна Северского Донца (на материалах Нетайловского грунтового могильника) Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2008
Новые захоронения с конем Нетайловского могильника (к вопросу о салтовско-мадьярских контактах) Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2008
Об одном из вариантов погребального обряда праболгарского населения салтовской культуры верхнего Подонцовья (по материалам биритуального могильника Красная Горка) Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2008
Катакомбне поховання IV ст. до н.е. поблизу смт. Коротич Аксьонов Віктор Степанович , Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2008
Андрей Васильевич Крыганов (1955-2008) Аксьонов Віктор Степанович , Мартем'янов Олексій Павлович Наукові статті 2008
К вопросу о количестве катакомбных могильников у с. Верхний Салтов Хоружа Майя Володимирівна , Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2008
Антропоморфная фигурка из с. Староверовка на Харьковщине Хоружа Майя Володимирівна , Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2008
Курганний могильник V ст. до н.е. біля с. Протопопівка Дергачівського району на Харківщині Бабенко Леонід Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2008
Спорядження коня у населения сіверськодонецького регіону (за матеріалами поховальних пам'яток V ст. до н.е.) Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2008
Матеріали М. В. Сибільова в фондах Харківського історичного музею Сніжко Ірина Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2008
Нові пам'ятки кам'яного віку на Харківщині Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2008
Новая позднепалеолитическая мастерская в ур. Выдылыха на Северском Донце (предварительное сообщение) Сніжко Ірина Анатоліївна , Колесник Олександр Вікторович , Вотякова Оксана Леонідівна , Герасименко Наталія Петрівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2008
Нові дані щодо обробки мисливської здобичі на Амвросіївській стоянці Сніжко Ірина Анатоліївна , Кротова Олександра Олександрівна , Логвиненко Віталій Миколайович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2008
Новые материалы к характеристике поселений Верхне-Салтовского археологического комплекса (по раскопкам 2005 г.) Хоружа Майя Володимирівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2008
«Рогатые» пряжки салтовского населения бассейна Северского Донца Хоружа Майя Володимирівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2008
К вопросу о контактах полукочевого и оседлого населения VIII — начала X вв. в бассейне Северского Донца (по материалам женских украшений из захоронений салтовского времени) Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2007
К вопросу о характере контактов алано-болгар Подонцовья с населением Волго-Окского междуречья и Прикамья в хазарское время Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2007
Нові дослідження Верхньо-Салтівського катакомбного могильника Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2007
Нові поховання Верхньо-Салтівського могильника Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2007
Погребальный обряд могильника Сухая Гомольша (к проблеме этнической принадлежности салтовских кремационных захоронений из бассейна Северского Донца) Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2007
Семантика крестовидных подвесок из катакомбы № 85 Верхне-Салтовского могильника Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2007
Скляний посуд з алано-болгарських поховань хозарського часу басейну Сіверського Дінця Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2007
Поховання IV ст. до н. е. поблизу смт Коротич Аксьонов Віктор Степанович , Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2007
Новые исследования Нетайловского могильника Хоружа Майя Володимирівна , Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2007
Предмети озброєння та військового спорядження у похованнях Протопопівського курганного могильника Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2007
Нова пам'ятка пізнього палеоліту на Харківщині Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2007
Бусы из захоронений Верхне-Салтовского могильника (раскопки 1984 г.) Хоружа Майя Володимирівна Наукові статті 2007
Верхній Салтів — хозарська столиця Аксьонов Віктор Степанович Науково-популярні статті 2006
Вещи славянского облика с салтовских памятников Верхнего Подонечья Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2006
К вопросу о славяно-салтовских контактах в бассейне Северского Донца Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2006
Работы на Верхне-Салтовском археологическом комплексе в 2005 г. Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2006
Раннесредневековые фибулы из Нетайловского могильника салтово-маяцкой культуры Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2006
Погребальный обряд Нетайловского могильника (VIII-IX вв.) Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2006
Форпост Верхний Салтов Аксьонов Віктор Степанович Науково-популярні статті 2006
Население Хазарского каганата в памятниках истории и кудьтуры. «Сухогомольшанский могильник VIII-X вв.» Аксьонов Віктор Степанович , Міхеєв Володимир Кузьмич Наукові монографії 2006
Образи фантастичних істот у декорі одягу сіверськодонецького населения V-IV ст. до н.е. Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2006
Пізньопалеолітична майстерня біля с. Синичине Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2006
!Грибченко Ю.М., Куренкова О.І. Дослідження Амвросіївського пізньопалеолітичного комплексу Сніжко Ірина Анатоліївна , Кротова Олександра Олександрівна , Логвиненко Віталій Миколайович , Старкін Андрій Володимирович Наукові статті 2006
К вопросу о существовании памятников этнических хазар в верхнем течении Северского Донца Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2005
Комплексы конского снаряжения салтовского времени с начельниками (по материалам Верхнесалтовского катакомбного могильника) Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2005
Луки из погребений салтовского могильника Красная Горка Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2005
Новые поминальные комплексы воинов-всадников салтовского времени с территории Верхнего Подонечья Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2005
Нові випадкові знахідки комплексів воїнів-вершників салтівського часу на Харківщині Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2005
Погребальный обряд Нетайловского могильника (к вопросу о верованиях праболгарского населения Подонцовья в хазарское время) Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2005
Проблемы охраны историко-культурного наследия в Харьковской области Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2005
Салтовские кремационные комплексы с конскими начельниками из бассейна Северского Донца Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2005
Исследования Нетайловского могильника в 2002-2004 гг. экспедицией Международного Соломонова университета Аксьонов Віктор Степанович , Міхеєв Володимир Кузьмич Наукові статті 2005
Катакомба № 72 Верхне-Салтовского могильника Хоружа Майя Володимирівна , Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2005
Новые раннесредневековые захоронения Нетайловского могильника (раскопки 2002-2004 гг.) Хоружа Майя Володимирівна , Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2005
Скарби слобожанських курганів Бабенко Леонід Іванович Науково-популярні статті 2005
Зеркала из погребений Песочинского курганного могильника Бабенко Леонід Іванович , Чижова Юлія Олександрівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2005
Нова стоянка давнього кам'яного віку на Харківщині Сніжко Ірина Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2005
Дослідження Амвросіївської стоянки (1998-2004) Сніжко Ірина Анатоліївна , Кротова Олександра Олександрівна , Логвиненко Віталій Миколайович Наукові статті 2005
Катакомбные захоронения Верхне-Салтовского археологического комплекса (к вопросу освоения аланским населением верхнего Подонцовья) Хоружа Майя Володимирівна , Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2005
Биритуализм как элемент кочевого характера ведения хозяйства салтовским населением бассейна Северского Донца (на примере захоронений могильника Красная Горка) Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2004
Бронзовые зеркала из грунтовых могильников салтовской культуры бассейна Северского Донца Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2004
К вопросу о семантике некоторых женских наборов украшений салтовского времени из бассейна Северского Донца Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2004
К вопросу об изучении этнического единства кремаций VIII-IX вв. Кубани и Подонцовья (на примере Сухогомольшанского могильника салтовской культуры) Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2004
Об этнической неоднородности кремаций VIII-первой половины X вв. Подонцовья (по материалам Сухогомольшанского могильника салтовской культуры) Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2004
Салтовский кремационный могильник Сухая Гомольша: проблема этнической принадлежности Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2004
Семантика посуды в урновых кремациях могильника салтовской культуры Сухая Гомольша Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2004
Глиняний посуд у поховальному обряді пісочинського курганного могильника Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2004
Комплекс речей поховання IV ст. до н.е. біля Пересічної Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2004
Об одной редкой категории кухонной утвари из кургана № 18 песочинского могильника Бабенко Леонід Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2004
Социальная характеристика погребений песочинского курганного могильника Бабенко Леонід Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2004
Хронологія поховань пісочинського курганного могильника Бабенко Леонід Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2004
Історія дослідження Амвросіївського пізньопалеолітичного комплексу Сніжко Ірина Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2004
Історія дослідження утилізації мисливської здобичі в пізньому палеоліті Сніжко Ірина Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2004
Бронзовый идол из фондов Харьковского исторического музея Хоружа Майя Володимирівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2004
Семантика жилого пространства в катакомбе №72 Верхне-Салтовского могильника Хоружа Майя Володимирівна , Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2004
К вопросу интерпретации некоторых комплексов Маяцкого селища Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2003
К проблеме создания районных краеведческих музеев (на примере верхне-салтовского историко-археологического музея-заповедника) Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2003
К проблеме создания районных краеведческих музеев (на примере Верхне-Салтовского историко-археологического музея-заповедника) Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2003
Комплексы с конскими начельниками из Верхнесалтовского катакомбного могильника Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2003
Крестовидные подвески и проблема распространения христианства среди населения салтовской культуры бассейна Северского Донца Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2003
Сидяче поховання з аланського катакомбного могильника біля с. Верхній Салтів Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2003
Погребения с крымской посудой могильника салтовской культуры Красная Горка Аксьонов Віктор Степанович , Міхеєв Володимир Кузьмич Наукові статті 2003
Язычество восточных славян (VIII-X вв. н.э.) : учеб. пособие Аксьонов Віктор Степанович , Гордієнко-Митрофанова Ія Володимирівна Посібники, довідники 2003
Об этнической ситуации в северскодонецком регионе в IV в до н.э. Бабенко Леонід Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2003
Реконструкция модели мирового пространства в рамках археологической экспозиции Бабенко Леонід Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2003
Реконструкция модели мирового пространства в рамках археологической экспозиции Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2003
Из опыта использования вырезок древних погребений и их реконструкций в музейных экспозициях Бакуменко Костянтин Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2003
Селище Черняховской культуры у с. Халимоновка Валковского района Харьковской области Бакуменко Костянтин Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2003
До питання вивчення структури культурного шару Амвросіївського кістковища Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2003
Закономірності розташування, історія та перспективи пошуку пам'яток давнього кам'яного віку на Харківщині Сніжко Ірина Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2003
Археологічні дослідження пам'яток салтівської культури у 80-90-х роках XX ст. у Харківському історичному музеї Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2002
Деревянные конструкции могильника салтовской культуры Красная Горка Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2002
К вопросу о существовании памятников этнических хазар в верхнем течении Северского Донца Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2002
Обряд обезвреживания погребенных в Верхне-Салтовском и Рубежанском катакомбных могильниках салтово-маяцкой культуры Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2002
Раскопки Верхнесалтовского IV катакомбного могильника и могильника Красная Горка салтовской культуры Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2002
Результати розвідок на р. Братениці Аксьонов Віктор Степанович , Скирда Валерій Володимирович Наукові статті 2002
Жіночий головний убір IV ст. до н.е. з кургану 8 біля с Пісочин Харківської області Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2002
Нові зразки скляних виробів пізньоримської доби з верхніх водозборів Сіверського Дінця та Ворскли (за матеріалами розвідок та випадкових знахідок) Бакуменко Костянтин Іванович , Бейдин Георгій Володимирович , Григорянц Михайло Миколайович , Дідик Віктор Васильович Наукові статті 2002
Модель розбирання здобичі амвросіївськими мисливцями Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2002
Исследование Верхне-Салтовского катакомбного могильника Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2001
Исследования Верхнесалтовского IV катакомбного могильника Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2001
Контакты венгров с аланами в IX веке — взаимопроникновение культур Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2001
Организация музейного дела в современной школе Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2001
Редкий тип бляшек-амулетов из Верхнесалтовского катакомбного могильника Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2001
Рубежанский катакомбный могильник салтово-маяцкой культуры на Северском Донце Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2001
Структура семьи у алан бассейна Северского Донца по данным катакомбных могильников салтовской культуры Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2001
Протоболгарские погребения Подонья и Придонечья VIII-X вв.: проблема поливариантности обряда и этноисторической интерпретации Аксьонов Віктор Степанович , Тортіка Олександр Олександрович Наукові статті 2001
О характере погребений с вещами скифского типа в донецко-донской лесостепи Бабенко Леонід Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2001
К вопросу о семантике сюжета «танцующие менады» Бабенко Леонід Іванович , Чижова Юлія Олександрівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2001
Раннесрубные погребения у с. Старый Мерчик Ревенко В'ячеслав Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2001
Деякі підсумки дослідження слідів утилізації мисливської здобичі на Амвросіївському кістковищі Сніжко Ірина Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2001
Методи дослідження слідів утилізації мисливської здобичі на фауністичних рештках епохи пізнього палеоліту Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2001
К вопросу об обряде обезвреживания погребенных у аланского населения салтовской культуры Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2000
К вопросу об этнической неоднородности праболгар Подонечья Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2000
Скляний посуд з поховань салтівського могильника Червона Гусарівка на Харківщині Аксьонов Віктор Степанович , Міхеєв Володимир Кузьмич Наукові статті 2000
Біметалічне навершя скіфської доби Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2000
Погребальные сооружения Песочинского курганного могильника скифского времени Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2000
Нова колекція кам'яних сокир з фондів Харківського історичного музею Бакуменко Костянтин Іванович Наукові статті 2000
Планиграфия следов утилизации охотничьей добычи на Амвросиевском костище Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2000
Утилізація здобичі граветськими мисливцями Північного Причорномор'я Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2000
Исследования Верхне-Cалтовского катакомбного могильника в 1997 г. Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 1999
К вопросу об обряде обезвреживания погребенных у аланского населения салтовской культуры Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 1999
К вопросу об этнической принадлежности погребений по обряду кремации салтовской культуры Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 1999
Старосалтовский катакомбный могильник Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 1999
Случайная находка у с. Мохнач Аксьонов Віктор Степанович , Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 1999
Новый салтовский могильник в верхнем Подонечье Аксьонов Віктор Степанович , Воловик Сергій Іванович Наукові статті 1999
Об одной черте погребального обряда населения северскодонецкого региона в скифское время Бабенко Леонід Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 1999
Реконструкция тиары скифского времени из Песочинского курганного могильника Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 1999
К вопросу о функциональном назначении антропоморфных и зооморфных фигурок из Мартыновского клада Бакуменко Костянтин Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 1999
«Танцующий» бог восточных славян Дудко Дмитро Михайлович , Бакуменко Костянтин Іванович , Дідик Віктор Васильович Наукові статті 1999
Исследование позднепалеолитической стоянки у с. Синичино Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 1999
Захоронения коней в погребальных обычаях населения салтовской культуры Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 1998
Исследования Верхне-Салтовского катакомбного могильника Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 1998
К вопросу об уровне вооруженности населения салтовской культуры (по материалам погребений с сожжением Сухогомольшанского и Красногорского могильников) Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 1998
Новые находки коньковых подвесок в салтовских захоронениях на Харьковщине Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 1998
Крымский импорт и хронология некоторых салтовских памятников верховий Северского Донца Аксьонов Віктор Степанович , Міхеєв Володимир Кузьмич Тези наукових доповідей (повідомлень) 1998
Скифское бронзовое навершие из собрания Харьковского исторического музея Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 1998
Відображення етнокультурних контактів у похованнях вершників салтівської культури Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 1997
Исследования салтовского могильника у с. Рубежное на Харьковщине Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 1997
К вопросу об уровне вооруженности салтовского населения в условиях пограничья Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 1997
К вопросу об этнической принадлежности захоронений с конем Нетайловского могильника Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 1997
Крымский импорт и хронология некоторых салтовских памятников верховьев Северского Донца Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 1997
До вивчення етнокультурних зв'язків населения Дніпро-Донецького межиріччя у V-VІI ст. н.е. (за матеріалами «антського» поховання біля с. Мохнач) Аксьонов Віктор Степанович , Бабенко Леонід Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 1997
Поховання з речами «антського типу» біля с. Мохнач Харківської області Аксьонов Віктор Степанович , Бабенко Леонід Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 1997
Кінь у поховальному обряді сіверськодонецького регіону у скіфський час Бабенко Леонід Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 1997
Погребальный обряд Песочинского курганного могильника скифского времени Бабенко Леонід Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 1997
Доспехи скифских воинов V-IV вв. до н.э. Бакуменко Костянтин Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 1997
Исследование позднепалеолитической стоянки у с. Синичино Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 1997
Пізньопалеолітична стоянка біля с. Синичино Харківської області Сніжко Ірина Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 1997
Обряд погребения с конем у населения салтовской культуры (по материалам Красногорского могильника) Аксьонов Віктор Степанович , Криганов Андрій Васильович , Міхеєв Володимир Кузьмич Наукові статті 1996
Кости бизонов со следами древних изломов из Амвросиевки, Донбасс Сніжко Ірина Анатоліївна , Кротова Олександра Олександрівна Наукові статті 1996
Археологические исследования Харьковского исторического музея Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 1995
Захоронения с конем у населения северо-западной части Хазарии (по материалам Нетайловского и Красногорского могильников) Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 1995
Импортная керамика в погребениях с конем могильника Красная Горка салтовской культуры Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 1995
Захоронения всадников Нетайловского могильника Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 1994
Про методику дослідження форм стародавнього посуду у музейній практиці Бабенко Леонід Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 1994
Історія вивчення давнього кам'яного віку на Харківщині Сніжко Ірина Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 1994
Сліди утилізації мисливської здобичі в Амвросіївці Сніжко Ірина Анатоліївна , Кротова Олександра Олександрівна Наукові статті 1993
Обряд погребения с конем у населения салтовской культуры (по материалам могильника у с. Красная Горка) Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 1992
Погребения с конями средневекового могильника Красная Горка Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 1992
Этническая принадлежность ямных погребений Верхнесалтовского могильника Бубенок Олег Борисович Тези наукових доповідей (повідомлень) 1991
Митний нагляд у Білгороді за часів П. Скоропадського (1918 р.) Дейнеко Сергій Миколайович Наукові статті 2012
Київська складська митниця: створення та розвиток (початок ХХ ст.) Дейнеко Сергій Миколайович Наукові статті 2013
Кургани скіфського часу на північно-східній околиці Харкова Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2011
Проблема поліетнічності сіверськодонецького населення у скіфську добу Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2011
К истории коллекции предметов из Литого (Мельгуновского) кургана Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2012
О содержимом амфоры на пекторали из Толстой Могилы Бабенко Леонід Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Еще раз об атрибуции черногоровских удил: 20 лет спустя Бабенко Леонід Іванович , Вальчак Сергій Борисович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Работы на Верхне-Салтовском IV могильнике Аксьонов Віктор Степанович , Лаптєв Олексій Олексійович Наукові статті 2010
Дослідження Амвросіївської стоянки в 2009 р. Сніжко Ірина Анатоліївна , Кротова Олександра Олександрівна , Грибченко Юрій Миколайович Наукові статті 2010
Исследования Верхне-Салтовского археологического комплекса: проблемы и перспективы Хоружа Майя Володимирівна Наукові статті 2012
Нарезки на костях животных как следы утилизации охотничьей добычи (по материалам Амвросиевского костища) Сніжко Ірина Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 1990
Раскопки стоянки позднего палеолита у с. Синичино на юге Харьковской области Сніжко Ірина Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 1990
Б. А. Шрамко і сучасний стан дослідження палеоліту на Харківщині Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2011
Історія відкриття пам’яток давнього кам’яного віку Ізюмщини Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2011
Місцезнаходження плейстоценової фауни на Харківщині: археологічний аспект Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2011
Дослідження стоянки пізнього палеоліту біля с. Кам’янка на Харківщині у 2010-2011 рр. Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2011
Дослідження пізньопалеолітичної стоянки біля с. Кам’янка Харківської області Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2011
Погребения с западной ориентировкой Нетайловского грунтового могильника салтовской культуры (по материалам 2010 г.) Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2011
Реконструкция природной среды обитания человека на позднепалеолитической стоянке у с. Каменка Сніжко Ірина Анатоліївна , Герасименко Наталія Петрівна Наукові статті 2012
Визначення часу існування стоянки біля с. Кам’янка Сніжко Ірина Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Дослідження стоянки біля с. Кам’янка Харківської обл. Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2012
Ранняя группа личных украшений салтовского населения Подонцовья (по материалам погребений с фибулами Нетайловского могильника) Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2012
Исследования Верхнеcалтовского археологического комплекса: проблемы и перспективы Хоружа Майя Володимирівна Наукові статті 2012
К вопросу о погребениях с разрушенными костяками на катакомбных могильниках салтовской культуры Подонечья Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Наборы личных украшений населения лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры (этнический аспект) Хоружа Майя Володимирівна , Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Погребения в дромосах катакомбных захоронений верхне-салтовского могильника Хоружа Майя Володимирівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Уздечные бляхи, выполненные в зверином стиле, на территории Днепровской Левобережной Лесостепи Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2003
Кухонная посуда лесостепной части бассейна Северского Донца (по материалам раскопок Люботинского городища) Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2004
К вопросу выделения посуды степных форм на поселениях скифского времени лесостепной части бассейна Северского Донца Пеляшенко Костянтин Юрійович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2005
Лепная керамика скифского времени городища в урочище Городище на Харьковщине Пеляшенко Костянтин Юрійович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2006
Лепная посуда из культового комплекса поселения Ореховая Роща 2 Гречко Денис Сергійович , Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2006
Ліпний посуд населення сіверськодонецького Лісостепу скіфської доби Гречко Денис Сергійович , Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2007
!Окатенко В.М. Археологічні розвідки в м. Харкові та Харківській обл. в 2006 р. Задніков Станіслав Анатолійович , Шрамко Ірина Борисівна , Пеляшенко Костянтин Юрійович , Голубєва Ірина Володимирівна Наукові статті 2007
Охранные исследования поселения скифского времени «Саржин Яр» Задніков Станіслав Анатолійович , Шрамко Ірина Борисівна , Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2007
Комплекс лепной посуды Люботинского городища Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2008
Новые исследования памятников скифского времени на Харьковщине Задніков Станіслав Анатолійович , Шрамко Ірина Борисівна , Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2008
Лепная посуда скифского времени из погребений Днепровской Левобережной Лесостепи Пеляшенко Костянтин Юрійович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2008
К вопросу эволюции форм тарной посуды населения Днепро-Донской Лесостепи в скифское время Пеляшенко Костянтин Юрійович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2009
Охоронні дослідження пам`яток скіфського часу на Харківщині Пеляшенко Костянтин Юрійович , Голубєва Ірина Володимирівна , Окатенко Віталій Миколайович Наукові статті 2009
Охоронні дослідження багатошарового поселення по вул. Примерівська у м. Харкові Пеляшенко Костянтин Юрійович , Голубєва Ірина Володимирівна , Буйнов Юрій Володимирович Наукові статті 2009
Комплекс лепной посуды из зольника поселения Ореховая Роща 2 на Харьковщине Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2009
Охоронні дослідження на поселеннях доби бронзи Завод Комсомолець та Мерефа 4 на Харківщині Пеляшенко Костянтин Юрійович , Буйнов Юрій Володимирович Наукові статті 2009
Дослідження на городищі скіфського часу біля с. Циркуни на Харківщині у 2008 р. Пеляшенко Костянтин Юрійович , Крютченко Олексій Олександрович Наукові статті 2009
!Окатенко В.М. Археологічні розвідки в м. Харків і Харківській обл. у 2008 р. Задніков Станіслав Анатолійович , Шрамко Ірина Борисівна , Пеляшенко Костянтин Юрійович , Голубєва Ірина Володимирівна Наукові статті 2009
Посуда в погребальной обрядности населения Днепро-Донецкой Лесостепи скифского времени: половозрастной и социальный анализ Пеляшенко Костянтин Юрійович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2010
Розкопки на Циркунівському городищі скіфського часу у 2009 р. Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2010
Охоронні розкопки на багатошаровому поселенні Харків, пров. Климовського Пеляшенко Костянтин Юрійович , Буйнов Юрій Володимирович Наукові статті 2010
Дослідження в м. Харків і Харківській обл. в 2009 р. (за матеріалами експертиз) Задніков Станіслав Анатолійович , Шрамко Ірина Борисівна , Пеляшенко Костянтин Юрійович , Голубєва Ірина Володимирівна Наукові статті 2010
Лепные кувшины V-IV вв. до н.э. Днепро-Донецкой Лесостепи Гречко Денис Сергійович , Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2011
Дослідження Циркунівського городища на Харківщині Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2011
Результати досліджень в м. Харків та Харківській обл. у 2009-2010 рр. (за матеріалами наукових експертиз) Задніков Станіслав Анатолійович , Шрамко Ірина Борисівна , Пеляшенко Костянтин Юрійович , Голубєва Ірина Володимирівна Наукові статті 2011
Ліпний посуд з курганних некрополів Більського городища Пеляшенко Костянтин Юрійович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Результати досліджень у м. Харкові і Харківській обл. у листопаді 2010 — листопаді 2011 рр. (за матеріалами наукових експертиз) Задніков Станіслав Анатолійович , Шрамко Ірина Борисівна , Пеляшенко Костянтин Юрійович , Голубєва Ірина Володимирівна Наукові статті 2012
Розкопки Циркунівського городища Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2012
Охранные раскопки поселения скифского времени у с. Новоселовка Задніков Станіслав Анатолійович , Шрамко Ірина Борисівна , Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2012
Этапы фортификационного строительства на Циркуновском городище Пеляшенко Костянтин Юрійович , Крютченко Олексій Олександрович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Ліпний посуд як елемент поховальної обрядності населення скіфського часу Дніпро-Донецького Лісостепу Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2012
Повторное проникновение в захоронения Нетайловского грунтового могильника салтовской культуры – миф или реальность? Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2012
Греческое имя Эпикрат в ономастике боспорской аристократии Грибанов Денис Вікторович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2010
Боспорское государство в эпоху правления Левкона I: от симмахии к симполитии Грибанов Денис Вікторович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Поховання 472 Нетайлівського могильника салтівської культури Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2011
Новые материалы к постпогребальной обрядности аланского населения Подонцовья (по материалам Верхне-Салтовского IV катакомбного могильника) Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2011
Исследования катакомбного могильника у с. Верхний Салтов Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2010
Исторические фестивали и литературно-исторические ролевые игры как современный способ существования традиционной культуры Бадаєв Дмитро Володимирович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Використання досвіду історико-етнографічної діяльності ІФТІНУ (1888-1923) у справі формування культурної ідентифікації Конюшенко Юлія Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Глобалізаційні процеси та етнокультурний простір незалежної України Орел Людмила Михайлівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Можливі підходи до використання етнографічної спадщини в музейній роботі Пантєлєй Олена Михайлівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Музей як інститут соціальної пам’яті в умовах інформаційного суспільства Сошнікова Ольга Миколаївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Люди честі: новий погляд на відомі події Казус Валентина Олександрівна , Дейнеко Сергій Миколайович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Зустрічі з ветеранами війн у практиці науково-освітньої роботи Харківського історичного музею Івченко Богдан Анатолійович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Україна в миротворчих операціях. Аспекти виховної роботи Казус Валентина Олександрівна , Дейнеко Сергій Миколайович , Самойлов Сергій Анатолійович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Музей Харківського прикордонного загону: історія та сучасність Казус Валентина Олександрівна , Шовковський Юрій Валентинович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Сучасний зміст та методи національно-патріотичного виховання молоді Конюшенко Юлія Анатоліївна , Богданов Денис Валерійович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Національно-патріотичне виховання учнівської молоді на базі Харківського історичного музею Віардо Катерина Олександрівна , Співак Олена Петрівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Відділ археології Харківського історичного музею (1991-2010) : бібліографічний покажчик Аксьонов Віктор Степанович , Бабенко Леонід Іванович Посібники, довідники 2011
Раннесредневековый могильник у с. Верхний Салтов Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2012
Исследования кремационного могильника салтово-маяцкой культуры у с. Кицевка на Харьковщине Аксьонов Віктор Степанович , Лаптєв Олексій Олексійович Наукові статті 2012
Об одном из вариантов погребального обряда аланского населения салтово-маяцкой культуры верхнего Подонцовья Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2011
Дмитро Іванович Багалій та етнографія Пантєлєй Олена Михайлівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2002
Академік М. Сумцов та етнографічне музейництво в Слобідській Україні Сушко Валентина Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2002
Міжпоколінна трансформація статевих ідеалів та стереотипів в українському суспільстві XX ст. (за матеріалами Слобідської України) Сушко Валентина Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2003
Історико-філологічне товариство при Новоросійському університеті: основні етапи і напрями діяльності (1889-1923 рр.) Конюшенко Юлія Анатоліївна Наукові статті 2009
К вопросу об истории образования и деятельности Харьковского историко-филологического общества (1877-1919 гг.) Конюшенко Юлія Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2006
XII Археологічний з’їзд і проблема створення музею місцевої історії та культури у Харкові Рибальченко Любов Леонідівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2003
Митний нагляд Харківської складської митниці на станції Валуйки в період Гетьманату П.Скоропадського (1918 р.) Дейнеко Сергій Миколайович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2011
Взаимодействие Таможенной службы с Министерством внутренних дел Российской империи конец XIX - начало XX в. Дейнеко Сергій Миколайович Наукові статті 2009
Отношение российского и германского общества к торговому договору 1894 г. Дейнеко Сергій Миколайович Наукові статті 2008
Чайний контролер - митник або податківець? (на прикладі Харківської митниці) Дейнеко Сергій Миколайович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Воспоминания таможенного служащего как источник по истории таможенной службы досоветской России Дейнеко Сергій Миколайович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2009
Аналіз контрабанди у складських митницях півдня Російської імперії кінця XIX - початку XX ст. Дейнеко Сергій Миколайович Наукові статті 2011
Создание Екатеринославской таможни Дейнеко Сергій Миколайович Наукові статті 2011
Створення та економічна діяльність Харківської митниці в другій половині XIX - початку XX ст. Дейнеко Сергій Миколайович Наукові статті 2008
Соціальне забезпечення співробітників митної служби Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.). На прикладі Харківської митниці Дейнеко Сергій Миколайович Наукові статті 2008
Влияние таможенной политики на развитие горнозаводской промышленности юга Российской империи (1861-1891 гг.) Дейнеко Сергій Миколайович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2009
Этнографические исследования в Харьковском университете в первой трети XIX в. Желтобородова Оксана Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2009
Состав историко-филологического общества при Новороссийском университете Конюшенко Юлія Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2009
Штаты департамента таможенных сборов. На примере складочных таможен Дейнеко Сергій Миколайович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2010
Роль Харьковской таможни в развитии экономики Донецко-Криворожского экономического района Российской империи во второй половине XIX в. Дейнеко Сергій Миколайович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2009
Козацкое холодное оружие Слобожанщины XVII-XVIII вв. (по материалам выставки Харьковского исторического музея) Бадаєв Дмитро Володимирович Наукові статті 2004
До історії колекції писанок М. Ф. Сумцова у Харківському історичному музеї Бахтіна Світлана Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 1997
Використання тканин і шкіри в оздобленні старовинних меблів в Україні Гомжин Вадим Леонідович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2004
К вопросу о применении методов математической статистики при классификации керамических форм салтовской культуры Брехач М.Г. Наукові статті 1998
І. Ф. Левицький — дослідник найдавнішого минулого України Рибальченко Любов Леонідівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 1997
Сучасний стан української народної архітектури на Харківщині (на прикладі с. Липці Харківського району Харківської області) Сушко Валентина Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 1997
Регіональний музей і проблематика досліджень з історії краю Вохмянін Валерій Костянтинович Тези наукових доповідей (повідомлень) 1997
Народне житлове будівництво на Слобожанщині Тітінюк Юрій Омелянович , Тітінюк Валентина Федорівна , Тітінюк Вікторія Юріївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 1997
Рушники в поховальній обрядовості українців Слобожанщини Сушко Валентина Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2004
До проблеми зв’язку половецьких статуй і поховань пізніх кочівників (за матеріалами українського лісостепу) Мельникова Аліна Олександрівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2010
Виставка «Скарби Слобідської України» в Донецькому обласному краєзнавчому музеї Буличова Вікторія Віталіївна , Сушко Валентина Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2003
Світоглядні уявлення українців к. XX ст. про потойбічний світ (за матеріалами польових досліджень Слобожанщини к. XX - п. XXI ст.) Сушко Валентина Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2003
Питання дослідження історії історико-філологічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті (1888-1923 рр.) в історіографії радянського періоду Конюшенко Юлія Анатоліївна Наукові статті 2013
Ліпна кераміка скіфського часу Дніпро-Донецького лісостепу: історія формування, систематизації та доля колекцій Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2013
Исследования Нетайловского могильника салтовской культуры Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2010
Новые материалы к вопросу о мадьяро-салтовских контактах в верхнем Подонцовье Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2011
Погребение с конским начельником № 482 Нетайловского грунтового могильника салтовской культуры Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2011
Новые материалы к вопросу о целях повторного проникновения в катакомбные захоронения населения салтовской культуры Подонцовья Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2012
Катакомбные захоронения Верхне-Салтовского археологического комплекса с Т-образными фибулами Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Погребения всадников Нетайловского могильника салтовской культуры: типология и хронология (по материалам 2003-2010 годов) Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2012
Фибулы из захоронений Нетайловского могильника как индикатор ранней группы личных украшений салтовского населения Подонцовья Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2012
Начальный этап формирования лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры (по материалам погребальных памятников Харьковщины) Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Салтово-маяцький кремаційний могильник біля с. Кицівка на Харківщині Аксьонов Віктор Степанович , Лаптєв Олексій Олексійович Наукові статті 2012
Комплексы предсалтовского и раннесалтовского времени с территории Харьковской обл. Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2012
Символы христианской веры в захоронениях салтово-маяцкой культуры с территории Харьковщины Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2013
Разрушенное погребение салтово-маяцкой культуры у с. Терешково Аксьонов Віктор Степанович , Березуцький Валерій Дмитрович Наукові статті 2013
Бронзовая фигурка хазарского времени из фондов Харьковского исторического музея Хоружа Майя Володимирівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2004
Традиции свадебных обычаев и обрядов слобожан в XVIII-XIX вв. Вєжлівцева (Гарагата, Гайворонська) Маргарита Володимирівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2005
Деятельность Харьковского историко-филологического общества (1877-1919 гг.) Конюшенко Юлія Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2005
Участь членів українських історико-філологічних товариств у виданні «Народної енциклопедії наукових та прикладних знань» Конюшенко Юлія Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2006
Видавнича робота як невід’ємна складова діяльності історико-філологічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті Конюшенко Юлія Анатоліївна Наукові статті 2010
Передумови виникнення історико-філологічних товариств в Україні в другій половині XIX століття Конюшенко Юлія Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2007
Передумови утворення і організаційні засади діяльності історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті (1889-1923 pp.) Конюшенко Юлія Анатоліївна Наукові статті 2009
!Палієнко C.B., Зайцев В.О. Дослідження Амвросіївської стоянки в 2007 р. Сніжко Ірина Анатоліївна , Кротова Олександра Олександрівна , Логвиненко Віталій Миколайович , Джулієн Мері-Енн Наукові статті 2009
Ямные захоронения Верхне-салтовского катакомбного могильника Хоружа Майя Володимирівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
До питання про типологію поховань пізніх кочівників (за матеріалами середньої течії Сіверського Дінця) Мельникова Аліна Олександрівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Керамический комплекс могильника салтовской культуры Сухая Гомольша Брехач М.Г. Тези наукових доповідей (повідомлень) 1999
Редкий тип бляшек-амулетов из Верхне-салтовского катакомбного могильника Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2000
Украшения из Червоногусаровского могильника на Харьковщине Брехач М.Г. Тези наукових доповідей (повідомлень) 2000
Благотворительная деятельность Таможенного ведомства Дейнеко Сергій Миколайович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2010
Сравнительная характеристика правового статуса гражданина и подданного на спартокидовском Боспоре Грибанов Денис Вікторович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2010
Отображение политики советской власти по отношению к донскому казачеству в трилогии А. Толстого «Хождение по мукам» и романах М. Шолохова «Тихий Дон», «Поднятая целина» Івченко Богдан Анатолійович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2010
Роль половецьких статуй як степових орієнтирів Мельникова Аліна Олександрівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2010
Комплекс вооружения как категория оружиеведения Бадаєв Дмитро Володимирович Тези наукових доповідей (повідомлень) 1994
Архивные документы СБУ как источник для изучения истории Харьковского исторического музея Рибальченко Любов Леонідівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 1994
К проблеме изучения истории Харьковского епархиального церковно-археологического музея (1913-1920 гг.) Бахтіна Світлана Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 1994
Структура культурного шару пізньопалеолітичної пам’ятки біля с. Кам’янка на Харківщині Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2011
Просвітницько-пропагандистська діяльність історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті Конюшенко Юлія Анатоліївна Наукові статті 2009
З історії утворення і діяльності історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті (1889-1917 рр.) Конюшенко Юлія Анатоліївна Наукові статті 2007
Картографування явищ духовної та матеріальної культури українців Слобожанщини Сушко Валентина Анатоліївна Наукові статті 2007
Ямное погребение № 2 с первого Верхне-Салтовского могильника Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2012
Наборы металлических украшений с ранних памятников салтово-маяцкой культуры Харьковщины (этнический аспект) Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2012
Попытка интерпретации погребений в дромосах катакомбных захоронений Верхне-Салтовского могильника Хоружа Майя Володимирівна Наукові статті 2012
К вопросу о повторном проникновении в катакомбные захоронения салтовской культуры Подцовья (по материалам Верхне-Салтовского могильника). Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2013
Булацелівська та Волохоярська наступальні операції червоної армії (листопад - грудень 1941 р.) Дейнеко Сергій Миколайович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2013
Військовослужбовці Харківського прикордонного училища на фронтах Великої Вітчизняної війни Казус Валентина Олександрівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2013
До питання про розграбування Таганрозької митниці (грудень 1919 – січень 1920 рр.) Дейнеко Сергій Миколайович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2013
Особенности организации агораномии на Боспоре (по материалам магистратских клейм из Гермонассы и Китея) Грибанов Денис Вікторович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2013
О семантике композиции пекторали из Толстой Могилы Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2013
Проблеми висвітлення історії Історико-філологічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті (1888-1923) в дореволюційній історіографії Конюшенко Юлія Анатоліївна Наукові статті 2013
Списки Личного состава Департамента таможенных сборов как исторический источник Дейнеко Сергій Миколайович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2009
До історії створення Педагогічного відділу Історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті Конюшенко Юлія Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2009
Разведки каменного века в Харьковской области Сніжко Ірина Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 1989
Исторический фестиваль «Игорев полк-2013» Бадаєв Дмитро Володимирович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2013
Музеї м. Харкова як складові туристичної індустрії Богданов Денис Валерійович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2013
Деякі аспекти становлення і розвитку туризму в Харкові та регіоні Глазкова (Клімова) Людмила Юріївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2013
Актуалізація етнографічного спадку в умовах швидких глобалізаційних процесів Пантєлєй Олена Михайлівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2013
Восстановление Харькова после Курской битвы (сентябрь-ноябрь 1943 г.) Казус Валентина Олександрівна , Дейнеко Сергій Миколайович Наукові статті 2013
Новые материалы к распространению христианства среди аланского населения салтово-маяцкой культуры Подонечья Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2010
Удивительное “хронопутешествие” одной известной находки Бабенко Леонід Іванович , Вальчак Сергій Борисович Наукові статті 2014
Дослідження верхньопалеолітичної стоянки Кам’янка Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2013
Колчанные наборы Протопоповского курганного могильника: состав и хронология Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2014
Об атрибуции уздечных блях из Перещепинского курганного могильника Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2014
Музейна комунікація в сучасному мультикультурному світі Сошнікова Ольга Миколаївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2014
Сучасний досвід експозиційного та науково-освітнього моделювання Харківського історичного музею Іванов Олександр Дмитрович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2014
Заснування Музею Слобідської України ім. Г. С. Сковороди та його діяльність у 20-х рр. XX ст. Богрова Олена Валеріївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2014
Безплатне програмне забезпечення для обліку музейних фондів Шевцов Іван Петрович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2014
Художні твори Є. Г. Волошинова в колекції Харківського історичного музею Михайловська Юлія Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2014
Фонди ХІМ про вивчення історії фармації на Харківщині в ХІХ-ХХ ст. Глазкова (Клімова) Людмила Юріївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2014
Формування музеології як наукової дисципліни: сучасні проблеми інтегрування музеологічних концепцій Ярошенко Євген Станіславович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2014
До семантики центральної сцени пекторалі з Товстої Могили Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2013
Дослідження пізньопалеолітичної стоянки біля с. Кам’янка у 2010–2012 роках Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2013
Економічні показники роботи складської митниці в Харкові (кінець XIX - початок XX ст.) Дейнеко Сергій Миколайович Наукові статті 2013
О составе пластинчатой аппликации из кургана Верхний Рогачик Бабенко Леонід Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2014
Десять років дослідження стоянки біля с. Кам'янка Сніжко Ірина Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2014
Дослідження Циркунівського городища Пеляшенко Костянтин Юрійович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2014
Дослідження периферійної частини стоянки біля с. Кам’янка Сніжко Ірина Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2014
До питання про відкриття Відділення Харківської митниці при складах Петроградського Міжнародного комерційного банку (1914-1918) Дейнеко Сергій Миколайович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2014
Новые материалы по вопросу освоения населением Хазарии бассейна Северского Донца Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2014
Ліпний посуд із поховань скіфського часу Дніпро-Донецького Лісостепу Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2014
Поховання з візантійською пряжкою типу корінф з Нетайлівського могильника салтово-маяцької культури Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2014
Поховання в дромосі катакомб Верхньосалтівського могильника Хоружа Майя Володимирівна Наукові статті 2014
Всеросійська спілка митних службовців у 1917 році Дейнеко Сергій Миколайович Наукові статті 2014
Нові відкриття на Нетайлівському могильнику салтово-маяцької культури Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2014
Роботи на катакомбному могильнику біля с. Верхній Салтів Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2014
Работы на салтовском кремационном могильнике у с. Кицевка Харьковской обл. Аксьонов Віктор Степанович , Лаптєв Олексій Олексійович Наукові статті 2014
Погребение № 525 Нетайловского могильника (к вопросу о начальном этапе формирования салтово-маяцкой культуры) Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2014
Половозрастная дифференциация детских погребений по материалам катакомбных могильников Верхне-салтовского археологического комплекса Хоружа Майя Володимирівна Наукові статті 2014
Полевые заметки к вопросу о постпогребальной обрядности аланского населения салтово-маяцкой культуры Подонцовья Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2014
Ритуальный сосуд из Циркуновского городища Пеляшенко Костянтин Юрійович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2014
Пряжки-пуговицы из раковины в катакомбных погребениях аланского населения Подонцовья Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2014
Бронзовые подвески в виде коней из катакомбных захоронений салтово-маяцкой культуры (из коллекции Харьковского исторического музея) Хоружа Майя Володимирівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2014
Григорій Сосідко – студент Харківського технологічного інституту та славетний воїн Івченко Богдан Анатолійович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2014
О малоизвестных листовках большевиков к казачеству (из собрания Харьковского исторического музея) Івченко Богдан Анатолійович Наукові статті 2014
Історія дослідження Циркунівського городища Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2014
Питання етнокультурної історії населення Дніпровського лісостепового лівобережжя скіфського часу (за матеріалами ліпної кераміки) Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2014
Інтерактивні заходи у музеях Харківської області (з досвіду роботи) Панченко Алла Володимирівна Наукові статті 2014
З досвіду проведення інтерактивних заходів у Харківському історичному музеї Співак Олена Петрівна , Люлько Юлія Олегівна Наукові статті 2014
Круглые листовые бляхи из Александропольского кургана Бабенко Леонід Іванович , Задніков Станіслав Анатолійович Наукові статті 2014
Колчанные наборы Протопоповского курганного могильника: состав и хронология Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2015
Маловідома сторінка наукової біографії Е. М. Кадєєвої Сніжко Ірина Анатоліївна , Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2015
Амфора из кургана Солоха из фондов Харьковского исторического музея Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2015
Перебіг облоги Перемишля (1914 – 1915) на шпальтах журналу «Разведчик» Дейнеко Сергій Миколайович Наукові статті 2014
Уніформа і спорядження Першої світової війни в фондах Харківського історичного музею Казус Валентина Олександрівна , Соколов Андрій Володимирович Наукові статті 2014
Золотые нашивные бляшки из кургана Верхний Рогачик: критика источника Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2015
Об интерпретации изображений на щитках бронзовых перстней из Бельского городища Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2015
Зближення культур під час АТО Глазкова (Клімова) Людмила Юріївна Наукові статті 2015
Основні аспекти музейної презентації тематики українського козацтва на виставках та експозиціях Харківського історичного музею Желтобородова Оксана Анатоліївна Наукові статті 2015
Співпраця Харківського історичного музею із народними майстрами як одна із важливих форм спадкоємного розвитку традицій Слобожанщини Пантєлєй Олена Михайлівна Наукові статті 2015
Зародження та становлення народних музеїв на Харківщині Панченко Алла Володимирівна Наукові статті 2015
Роль музейної комунікації у сучасному суспільстві Сошнікова Ольга Миколаївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2015
Освоение лесостепного Подонцовья в хазарское время: взгляд на проблему Аксьонов Віктор Степанович , Лаптєв Олексій Олексійович Наукові статті 2014
Початок роботи приписного складу роботи приписного складу Харківської митниці на станції Кічкас (1927 р.) Дейнеко Сергій Миколайович Наукові статті 2015
Ритуальна посудина з розкопок городища скіфського часу біля с. Циркуни Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2015
Новые погребения в дромосе на Верхне-Салтовском IV катакомбном могильнике Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2015
Поховання 529 Нетайлівського могильника Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2015
Дмитро Іванович Яворницький як музеєзнавець Сошнікова Ольга Миколаївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2015
Об атрибуции скифских уздечных блях в виде лапы животного или кисти руки Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2015
Детские погребения из катакомб Верхне-Салтовского археологического комплекса (попытка половозрастной и социальной интерпретации) Хоружа Майя Володимирівна Наукові статті 2015
Богатое катакомбное захоронение с Верхне-Салтовского IV могильника Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2015
Фауністичне місцезнаходження біля смт. Андріївка на Харківщині Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2015
Пуговицы из раковины моллюсков у аланского населения салтово-маяцкой культуры (по материалам катакомбных могильников бассейна Северского Донца) Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2015
Розвиток музеїв Харківщини у 2014 р. Панченко Алла Володимирівна Наукові статті 2015
Кинджали із сегментоподібним перехрестям у зібранні Харківського історичного музею Бабенко Леонід Іванович , Шелехань Олександр Володимирович Наукові статті 2015
Золоті підвіски із Олександропільського кургану у колекції Харківського історичного музею Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2015
Народна «магія» у виготовленні та побутовому використанні глиняного посуду Наддніпрянщини (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) Щербань Олена Василівна Наукові статті 2015
Форми та призначення українського глиняного посуду другої половини ХІХ — першої третини ХХ століття Щербань Олена Василівна , Щербань Анатолій Леонідович Наукові статті 2015
Унікальна слобідська весільна посудина — «рюмки-трійчатки» Щербань Олена Василівна Наукові статті 2015
Дослідження Варвари Щелоковської як джерело вивчення народної культури харчування українців Щербань Олена Василівна Наукові статті 2015
Глиняная посуда как элемент традиционной культуры питания украинцев: постановка проблемы Щербань Олена Василівна Наукові статті 2015
Глиняний посуд Наддніпрянщини, як складова традиційної культури харчування українців Щербань Олена Василівна Наукові статті 2015
Забута нами Україна Щербань Олена Василівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2015
Хлібозаготівлі і голод на Дону в 1932-1933 рр. Івченко Богдан Анатолійович Наукові статті 2013
Михаил Петрович Дагаев – фронтовик, заключенный, историк Івченко Богдан Анатолійович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Митний нагляд в Білгороді за часів П.Скоропадського (1918 р.) Дейнеко Сергій Миколайович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2011
Проблеми експонування обрядового глиняного посуду в сучасній музейній практиці Щербань Олена Василівна Наукові статті 2015
Популяризація археологічної науки в Харківському історичному музеї. Сучасність та перспективи Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2015
К вопросу о маркерах изменений в традиционной культуре Украины (на примере глиняных дуршлагов) Щербань Олена Василівна Наукові статті 2014
Роботи на Нетайлівському могильнику салтово-маяцької культури Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2015
Дослідження раньосередньовічного катакомбного могильника біля с. Верхній Салтів Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2015
Дослідження Циркунівського городища у 2014 р. Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2015
Дослідження пізньопалеолітичної стоянки біля с. Кам'янка у 2014 році Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2015
Золотая бляшка с изображением паука из собрания Харьковского исторического музея Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2015
Посуд малих розмірів у керамічному комплексі Більського городища Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2016
Глиняний посуд з поховань Протопопівського курганного могильника Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2016
Опішнянський досвід проведення етнофестивалів Щербань Олена Василівна , Щербань Анатолій Леонідович Наукові статті 2016
Створення музею при харківській митниці (1925 р.) Дейнеко Сергій Миколайович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2016
Новітні методи роботи з музейною аудиторією (з досвіду роботи ХІМ) суспільства Співак Олена Петрівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2016
Музей та його роль у формуванні інформаційного суспільства Сошнікова Ольга Миколаївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2016
До питання створення серії пересувних виставок «Свята, звичаї та обряди Слобожанського краю» у Харківському історичному музеї імені М.Ф.Сумцова Пантєлєй Олена Михайлівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2016
Популяризація національної культурної спадщини на прикладі меморіальних комплексів відомих просвітників Харкова з фондової колекції КЗ «Харківський історичний музей імені М.Ф.Сумцова» Конюшенко Юлія Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2016
Із архіву музейної родини Харківського історичного музею імені М.Ф.Сумцова. До питання створення тематичної виставки: «М.Ф.Сумцов. Погляд у сьогодення» Желтобородова Оксана Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2016
Родинні цінності під час АТО: проблеми популяризації в музейному експонуванні Глазкова (Клімова) Людмила Юріївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2016
Предметно-експозиційний простір як провідна форма музейної комунікації Сошнікова Ольга Миколаївна Наукові статті 2016
Проблеми експонування обрядового глиняного посуду в сучасній музейній практиці Щербань Олена Василівна Наукові статті 2016
Пан и сюжет пекторали – неслучайные совпадения? Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2016
О количестве наверший из Чмыревой Могилы Бабенко Леонід Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2016
Давньогрецька кераміка з розкопок Циркунівського городища (дослідження 2005–2015 рр.) Задніков Станіслав Анатолійович , Пеляшенко Костянтин Юрійович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2016
Дрібна глиняна пластика з городища скіфського часу біля с. Циркуни Пеляшенко Костянтин Юрійович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2016
«Посмертный дар» из раннесредневековых катакомб Верхне-Салтовского могильника — попытка интерпретации Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2016
До питання реформування музею «Верхній Салтів» Хоружа Майя Володимирівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2016
Катакомбы Верхне-Салтовского могильникана на фоне аланских погребальных сооружений салтово-маяцкой культуры Подонцовья: общее и особенное Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2016
«И пусть пройдет немало лет, нам не забыть…» (памяти Натальи Владимировны Черниговой) Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2016
Катакомба № 13 Верхнесалтовского III могильника: к вопросу о начальной дате возникновения памятника Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2016
Исследования Верхне-Салтовского археологического комплекса в 1946-1991 гг.: итоги и проблема музеефикации Хоружа Майя Володимирівна Наукові статті 2016
Исследование эскарпа Циркуновского городища Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2016
Погребальное сооружениеи некоторые аспекты погребальной практики аланского населения Верхнего Салтова с точки зрения археолога-землекопа Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2016
Верхнесалтовский археологический комплекс: открытие, первые исследования,попытки музеефикации и охраны Хоружа Майя Володимирівна Наукові статті 2016
Отражение событий Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813–1814 гг. в коллекции Харьковского исторического музея им. Н.Ф. Сумцова Желтобородова Оксана Анатоліївна , Желтобородов Олександр Миколайович Наукові статті 2016
Катакомба № 119 Верхне-Салтовского IV могильника под Харьковом Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2016
Некоторые замечания к вопросу интерпретации разрушенных скелетов в памятниках салтово-маяцкой культуры (по материалам Верхне-Салтовского IV могильника) Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2016
Подвески-амулеты в виде коней из катакомбных захоронений Верхне-Салтовского могильника: типология и хронология Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2016
Внесок М. Ф. Сумцова у формування національної свідомості Конюшенко Юлія Анатоліївна Наукові монографії 2016
Об одном типе амулетов аланского населения салтово-маяцкой культуры Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2016
Глиняний посуд у народній культурі харчування: українсько-середньоазійські паралелі Щербань Олена Василівна Наукові статті 2016
Александр Александрович Тортика (1967–2015) Аксьонов Віктор Степанович , Євсеєнко С.В. , Ряполов Віктор Михайлович Наукові статті 2016
Співпраця Харківської митниці з Петроградським міжнародним комерційним банком (1914 - 1918 pp.) Дейнеко Сергій Миколайович Наукові статті 2017
Музей в інформаційному суспільстві: комунікативні ідеї сьогодення Сошнікова Ольга Миколаївна Наукові статті 2017
Підвищення кваліфікації музейних співробітників Харківської області. Шляхи та напрямки Панченко Алла Володимирівна Наукові статті 2017
Актуалізація проблеми експонування народного глиняного посуду в сучасних музеях Харківщини Наукові статті 2017
Два монетных сюжета на изделиях греко-скифской торевтики Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2017
Российская пресса о таможенных отношениях с Финляндией (1900-1913 гг.) Дейнеко Сергій Миколайович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2011
Музеї Харківської області у 2015 році. Музейна мережа Харківської області 2011-2015 рр. Панченко Алла Володимирівна Наукові статті 2016
Музейно-педагогічні та інтерактивні програми в музеях Харківської області Панченко Алла Володимирівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2017
Організація музейних історико-культурних проектів щодо створення туристичного середовища Харківщини Желтобородова Оксана Анатоліївна Наукові статті 2017
Інтерактивна експозиція як засіб занурення відвідувачів в епоху Кєпова Дар'я Юріївна Наукові статті 2017
Козацька люлька в українській народній традиції Конюшенко Юлія Анатоліївна Наукові статті 2017
Із досвіду проведення інтерактивних заходів відділом етнографії в Харківському історичному музеї імені М.Ф. Сумцова Пантєлєй Олена Михайлівна Наукові статті 2017
Сучасний музей у індустрії туризму Сошнікова Ольга Миколаївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2017
Дослідження історії і традицій християнства музейними засобами (з досвіду роботи Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова) Співак Олена Петрівна Наукові статті 2017
Вплив Першої світової війни на роботу харківської митниці у 1915 році Дейнеко Сергій Миколайович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2017
Шарнирные петли пекторали из Толстой могилы Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2017
Глиняная модель седла из раскопок Циркуновского городища Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2016
Глиняная мелкая пластика Циркуновского городища Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2016
Зольник Циркунівського городища Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2017
Особливості фортифікації Циркунівського городища Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2015
Про деякі особливості планування городищ скіфського часу в Дніпро-Донецькому Лісостепу Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2017
Дослідження Верхньо-Салтівського катакомбного могильника Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2016
Розкопки Циркунівського городища в 2015 р. Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2016
Нові місцезнаходження кам’яного віку на Харківщині Сніжко Ірина Анатоліївна , Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2016
Цідилки (друшляки) з лісостепових пам’яток скіфського часу: проблема інтерпретації Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2017
Handmade pottery from the scythian period burials in the dnipro-donetsk forest-steppe region Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2016
К изучению погребального обряда салтово-маяцкой культуры: Нетайловский могильник VIII — IX вв. Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2017
Носители кремационного обряда и этнокультурная обстановка в салтовском лесостепном Подонцовье (втор. пол. VIII — нач. IX вв.) Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2017
Погребения с «оболом мертвых» на Бочковском могильнике салтово-маяцкой культуры (по материалам раскопок 2014 г.) Аксьонов Віктор Степанович , Лаптєв Олексій Олексійович Наукові статті 2017
О семантике одного вида детских амулетов салтово-маяцкого населения бассейна Северского Донца Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2017
Бердянська митниця (1921 – 1925) Дейнеко Сергій Миколайович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2018
Ліпний посуд Книшівського городища Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2018
Розкопки Циркунівського городища Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2018
Дослідження пізньопалеолітичної стоянки біля с. Кам'янка Сніжко Ірина Анатоліївна , Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2018
Дослідження периферійних ділянок пізньопалеолітичної стоянки біля с. Кам’янка Харківської області Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2017
Пектораль или гривна? (о соответствии термина и морфологии украшения) Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2018
О бордюрах пекторалей из Толстой Могилы и Большой Близницы Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2018
Древности III—I вв. до н. э. Лесостепного Подонцовья Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2018
Греческий керамический импорт Циркуновского городища Задніков Станіслав Анатолійович , Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2017
Реконструкция костюма аланских женщин по археологическим материалам раннесредневекового катакомбного могильника у с. Верхний Салтов Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2017
Александр Александрович Тортика (1967–2015) Аксьонов Віктор Степанович , Ряполов Віктор Михайлович Наукові статті 2016
Периферийные персонажи пекторали из Толстой Могилы Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2016
Український технікум сходознавства та східних мов: недосліджені сторінки історії Дейнеко Сергій Миколайович Наукові статті 2018
Артілі у структурі російських митних закладів (кінець XIX - початок XX ст.). На матеріалах Харківської складської митниці Дейнеко Сергій Миколайович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2018
Дослідження стоянки верхнього палеоліту біля с. Кам’янка на Харківщині Сніжко Ірина Анатоліївна , Бабенко Леонід Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2018
Коллекция Александропольского кургана в собрании Харьковского исторического музея имени Н.Ф. Сумцова Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2018
Реконструкція катакомб аланського населення салтово-маяцької культури Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2018
Поховальний обряд ранньосередньовічного Верхньо-Салтівського могильника: досвід статистичного аналізу Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2018
Зубчатые подвески у населения салтово-маяцкой культуры бассейна Северского Донца Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2018
Дослідження периферійних ділянок пізньопалеолітичної стоянки біля с. Кам’янка Харківської області Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2017
Щодо інтерпретації сюжету золотого персня з Перещепинського могильника Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2018
Невідомі розкопки поселення скіфського часу Островерхівка Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові монографії 2018
Проблеми і досягнення музеїв Харківщини за часи незалежності Панченко Алла Володимирівна Наукові статті 2018
Сергій Середа, директор Харківського історико-краєзнавчого музею (1945–1947) Дейнеко Сергій Миколайович Наукові статті 2018
Витые и ложновитые шейные украшения боспорских торевтов Бабенко Леонід Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2018
Сероглиняная гончарная керамика из раскопок Циркуновского городища Пеляшенко Костянтин Юрійович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2018
Металлические амулеты в виде когтя животного из катакомбных захоронений Верхне-Салтовского могильника Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2018
До відкриття Амвросіївського верхньопалеолітичного комплексу Сніжко Ірина Анатоліївна , Кротова Олександра Олександрівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2018
Реконструкція палеокліматичних умов життя давнього населення на стоянці біля с. Кам'янка Харківської області Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2017
Речі салтівського часу з колекції Дніпровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2018
Поясной набор из катакомбы № 141 раннесредневекового могильника у с. Верхний Cалтов Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2018
Проекти побудови залізниці до Харківської митниці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Дейнеко Сергій Миколайович Наукові статті 2019
Можливості використання експозиції історичного музею для проведення лекції «Культура давнього населення» Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2019
О кузнечиках золотой пекторали из Толстой Могилы Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2018
Конструкция и техника изготовления жгута гривны из Куль-Обы Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2018
Комплектування фондів Харківського історичного музею. Маловідомі сторінки (1944–1954) Дейнеко Сергій Миколайович Наукові статті 2019
Портрет співробітника Харківського історико-краєзнавчого музею імені Григорія Сковороди у 1946 та 1947 роках Дейнеко Сергій Миколайович Наукові статті 2019
Новые данные о византийско-крымском влиянии на салтовское население бассейна Северского Донца Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2019
Астрагали з катакомбних поховань другої половини VIII - першої половини X ст. з могильника біля с. Верхній Салтів Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2019
Витые и ложновитые шейные украшения из мастерских боспорских торевтов Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2019
Дослідження Нетайлівського могильника Хоружа Майя Володимирівна , Аксьонов Віктор Степанович , Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2019
Дослідження Верхньосалтівського катакомбного могильника Аксьонов Віктор Степанович , Скирда Валерій Володимирович Наукові статті 2019
Розкопки Циркунівського городища Пеляшенко Костянтин Юрійович Наукові статті 2019
Дослідження пізньопалеолітичної стоянки біля с. Кам’янка Сніжко Ірина Анатоліївна , Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2019
Военная тематика пекторали из Толстой Могилы Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2019
Передові пости Харківської митниці у Білгороді та Валуйках часів Української держави (1918 р.) Дейнеко Сергій Миколайович Наукові статті 2019
Пізньопалеолітичні пам’ятки біля с. Синичено Харківської області Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2018
Вплив митної політики Російської імперії на кризу озброєнь (1915-1916 рр.) Дейнеко Сергій Миколайович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2019
Открытия последних лет на катакомбном могильнике у с. Верхний Салтов Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2019
Життєвий шлях та місця увічнення пам’яті гвардійця-широнінця Івана Букаєва Івченко Богдан Анатолійович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2019
Експозиція “Харківщина з 1917 по 1940 рік” очима відвідувачів. За матеріалами книги вражень Харківського історичного музею Дейнеко Сергій Миколайович Наукові статті 2019
Історiя дослiдження Амвросiївського верхньопалеолiтичного комплексу Сніжко Ірина Анатоліївна , Кротова Олександра Олександрівна Наукові статті 2019
Атрибуція речей із забутого комплексу з розкопок біля с. Васильків Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2019
Навершя із Чмиревої могили (знахідка 1898 року) Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2019
Знаряддя із вторинною обробкою пізньопалеолітичної стоянки біля с. Кам’янка Сніжко Ірина Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2019
Дослідження стоянки давнього кам’яного віку на Харківщині Сніжко Ірина Анатоліївна , Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2019
Матеріали кам’яного віку середньої течії Сіверського Дінця за каталогом виставки XII археологічного з’їзду Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2013
Колекція Мізинських крем’яних знарядь в зібранні Харківського історичного музею Сніжко Ірина Анатоліївна , Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2015
Дослідження пізньопалеолітичної стоянки біля с. Кам’янка Сніжко Ірина Анатоліївна , Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2020
Дослідження на катакомбному могильнику біля с. Верхній Салтів Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2020
Роботи на ранньосередньовічному Нетайлівському могильнику Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2020
Ділянка з різцями на пізньопалеолітичній стоянці біля с. Кам’янка Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2020
Експозиційна робота в Харківському історико-краєзнавчому музеї імені Г. Сковороди у перші повоєнні роки (1944-1950) Дейнеко Сергій Миколайович Наукові статті 2020
Амулети з пазурів хижих птахів катакомб Верхньо-Салтівського могильника Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2020
Щодо одного типу поховань у населення Дніпро-Донецького Лісостепу у скіфську добу Бабенко Леонід Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2020
"Реквізиції та конфіскації". Взаємовідносини Харківської митниці і Добровольчої армії (1919 р.) Дейнеко Сергій Миколайович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2020
“Лектор готов?” Культурно-просвітня робота у Харківському історико-краєзнавчому музеї імені Г. С. Сковороди (1945-1950) Дейнеко Сергій Миколайович Наукові статті 2020
Бронзова бутероль та біметалевий меч з колекції Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2020
Восточнобалканские корни пекторали из Толстой Могилы Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2020
«Виставка про війну» або експозиція «Велич подвигу народного» у відгуках відвідувачів Харківського історичного музею Дейнеко Сергій Миколайович Наукові статті 2020
Нововыявленный катакомбный могильник VIII–IX вв. на территории Чечни Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2020
Перший Мордвинівський курган: трагічна доля колекції Бабенко Леонід Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2020
Поминальный комплекс представителей всаднического сословия из Северо-Западной Хазарии Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2020
Бараньи астрагалы в погребальном обряде аланского населения Верхне-Салтовского археологического комплекса Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2020
Вогняні ритуали у аланського населення салтівської культури басейну Сіверського Дінця (за матеріалами катакомбних могильників) Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2020
Речі з довоєнних розкопок Верхньо-салтівського катакомбного могильника у колекції Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова Хоружа Майя Володимирівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2021
Гротескная стилистика пекторали из Большой Близницы Бабенко Леонід Іванович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2020
Епігравет басейну середньої течії Сіверського Дінця Сніжко Ірина Анатоліївна , Кротова Олександра Олександрівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2020
Борис Андрійович Шрамко - крок до безсмертя у науці Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2021
Курган 4 поблизу с. Веселе: етнокультурна характеристика пам'ятки Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2021
Шрамко Б.А - на стежинках Харківського історичного музею імені М.Ф.Сумцова Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2021
Нові дані про антибільшовицький рух на території Луганського та Старо-Айдарського уїздів Донецької губернії (1920–1921 рр.) Івченко Богдан Анатолійович Наукові статті 2021
Пектораль з Товстої могили: у полоні міфів та фейків Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2021
«Музейні мешканці» або будинкова книга як джерело з історії Харківського історичного музею (1950-1980) Дейнеко Сергій Миколайович Наукові статті 2021
Головний убір дівчини-скіф’янки з Першого Мордвинівського кургану Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2021
Дві пекторалі – шедевр та його репліка Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2019
Відділ «Природа» Харківського історико-краєзнавчого музею імені Григорія Сковороди (1944-1950 рр.) Дейнеко Сергій Миколайович Наукові статті 2021
Дослідження пізньопалеолітичної стоянки біля с. Кам’янка Сніжко Ірина Анатоліївна , Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2020
Знаряддя із вторинною обробкою пізньопалеолітичної стоянки біля с. Кам’янка Сніжко Ірина Анатоліївна Наукові статті 2020
Рапіра з колекції зброї Харківського історичного музею Дейнеко Сергій Миколайович , Данченко Сергій Олексійович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2021
Пектораль з Товстої Могили як ремінісценція щита Ахілла: в пошуках витоків задуму Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2021
Грошові виплати у конфіскаційних справах Xарківської митниці (1896-1900 рр.): штрихи до портрета преміанта Дейнеко Сергій Миколайович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2021
«Зимова війна» (1939-1940 рр.) очима журналістів газети «Комсомольская правда» Дейнеко Сергій Миколайович Наукові статті 2021
До питання популяризації народних свят, звичаїв та обрядів у комунальному закладі «Харківський історичний музей імені М.Ф. Сумцова» Пантєлєй Олена Михайлівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2021
Базовість та ексклюзивність етнографічної колекції ХІМ імені М.Ф. Сумцова Желтобородова Оксана Анатоліївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2021
Віддзеркалення російсько-української війни в експозиції Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова (2015-2021) Дейнеко Сергій Миколайович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2021
Нові матеріали щодо поховального обряду ранньосередньовічного аланського населення Верхнього Салтова Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2021
Вбрання коней представників військової еліти з поховань ранньосередньовічного Нетайлівського некрополя Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2021
Салтовские кувшины с редкими клеймами из катакомбных захоронений Верхнего Салтова Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2020
Катакомба 74 Верхньо-Салтiвського головного могильника Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2021
Музей як організатор дитячого дозвілля й освіти в умовах пандемії COVID-19 Мамонтова Катерина Сергіївна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2021
Музей і школа в карантин: варіанти співпраці Стаднік Юлія Олександрівна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2021
Кухоль з клеймом з катакомби № 154 Верхньо-салтівського могильника Аксьонов Віктор Степанович Тези наукових доповідей (повідомлень) 2021
«Боишься - не делай, делаешь - не бойся …» Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2021
Д. Т. Березовець та Нетайлівський могильник салтівської культури: відкриття, сучасні дослідження, здобутки Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2021
Об атрибуции бронзовых пластин из катакомбных захоронений салтово-маяцкой культуры Подонцовья Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2021
Катакомба № 160 Верхне-Салтовского могильника в контексте погребальной обрядности аланского населения салтово-маяцкой культуры Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2021
О семантике пекторали из Большой Близницы Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2021
Детский костюм из погребения № 309 биритуального могильника салтовской культуры Красная Горка Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2021
Вiдображення сiмейної структури населення на бiритуальному могильнику салтiвської культури Червона Гiрка Аксьонов Віктор Степанович Наукові статті 2021
Пектораль з кургану Товста Могила: 50 років досліджень. Бібліографічний огляд Бабенко Леонід Іванович Наукові монографії 2021
Амфора з Чортомлика та пектораль з Товстої Могили: загальне та особливе (історіографічний огляд і нові спостереження) Бабенко Леонід Іванович Наукові статті 2021