Харківський історичний музей

Харківський історичний музей приймає картки єПідтримка

2012 р.: Музей як соціокультурний інститут в умовах інформаційного суспільства

Матеріали наукової конференції 18-і Сумцовські читання, 2012 р.
Автор Назва статті
Красиков Михайло Михайлович «Коли місто впритул до серця» (інноваційний та інтерактивний потенціал краєзнавчої виставки)
Хасанова Олена Іллівна Агітаційний фарфор у музейній колекції ХІМ
Хоружа Майя Володимирівна Археологічні виставки Харківського історичного музею: проблеми та перспективи
Аксьонов Віктор Степанович Археологічні фонди Харківського історичного музею: історія формування колекції
Юрченко Анна Володимирівна Археологія в музейній педагогіці
Михайловська Юлія Анатоліївна Батальний живопис в колекції Харківського історичного музею
Мельникова Аліна Олександрівна Висвітлення системи радянської шкільної освіти у новій музейній експозиції як спосіб збереження та поширення досвіду в освітній галузі
Стрельник Марина Олександрівна Виставка «Десятинна церква. Новітні дослідження» як органічна складова стаціонарної експозиції Національного музею історії України
Горлова Тетяна Андріївна Відображення спортивних досягнень харків’ян у період 1945-1991 рр. у колекції фотодокументів ХІМ
Соколов Андрій Володимирович Віртуальні прогулянки старим Харковом
Амер Анна Наіф Державний облік музейних фондів та їх наукова документація
Хоружа Майя Володимирівна Деякі дискусійні питання щодо атрибуції предметів з колекції Харківського історичного музею
Аксьонов Віктор Степанович Деякі результати звірки археологічної колекції Харківського історичного музею (новий погляд на атрибуцію кількох музейних предметів)
Малиновський Михайло Олексійович Діяльність Харківського історичного музею по збереженню та популяризації пам’яток науки і техніки
Бадаєв Дмитро Володимирович До 200-річчя Вітчизняної війни 1812 р.: матеріали колекцій та експозиційний досвід
Мартем'янова Надія Сергіївна До питання про умови особистісно-орієнтованої, розвиваючої освіти у музейному середовищі
Іванов Олександр Дмитрович До питання створення тематичних виставок з історії ХІХ ст.: аспект популяризації національних надбань та досягнень
Сабодаш Олена Миколаївна Дослідження колекції ікон з фондів Художньо-меморіального музею І.Ю.Рєпіна: результати, відкриття, нові експозиції
Вітрик Ірина Сергіївна Екскурсійна робота і основи музейної педагогіки
Роман Ірина Олександрівна Експозиційне моделювання одного з розділів майбутньої експозиції «Україна на шляху до незалежності» (1985-1991 рр.)
Малиновська Наталія Михайлівна І. П. Білоконський (1855-1931 рр.): можливості залучення постаті і творчості до науково-дослідної та експозиційної роботи музеїв Харківщини
Трофименко Тетяна Михайлівна Інтерактивні методи роботи з відвідувачами як різновид музейної комунікації (із практики Харківського літературного музею)
Казус Валентина Олександрівна Інтерпретація «хрущовської доби» в музейній експозиції
Голеніщева Антоніна Петрівна Книги ХVІІІ - поч. ХХ ст. з історії Слобожанщини у фонді бібліотеки ХІМ та їх використання в науково-дослідній, експозиційній та науково-освітній роботі музею
Никипоренко Лариса Василівна Колекція книг і брошур радянського періоду у науково-дослідній, експозиційній та науково-освітній діяльності музею
Тітінюк Юрій Омелянович Концепція режисерської діяльності у формуванні музейної експозиції
Сніжко Ірина Анатоліївна Методика проведення лекцій з історії первісної культури на базі експозиції історичного музею
Богданов Денис Валерійович Методика проведення оглядової екскурсії містом (з досвіду ХІМ)
Панченко Алла Володимирівна Музеї Харківщини у 2011 році
Сошнікова Ольга Миколаївна Музей в системі «суспільства споживання»: пошуки нових рішень
Желтобородова Оксана Анатоліївна Музейна презентація видатних сторінок вітчизняної історії (у рамках основних тематичних розділів стаціонарної експозиції з історії краю 9-18 ст.)
Буличова Вікторія Віталіївна Музейні предмети з тканин та шкіри у колекції Харківського історичного музею та їх використання в експозиційній та виставковій роботі
Бабенко Леонід Іванович Нові надходження старожитностей до Харківського історичного музею
Жукова Олена Вікторівна Перспективи розвитку музейного ландшафту України у створенні музеїв середовищного типу (на прикладі музею „Парк Київська Русь”)
Овчіннікова Людмила Григорівна Поштові листівки із колекції Харківського історичного музею як матеріал для етнографічних досліджень
Мезенцева Ірина Вікторівна Принципи побудови стаціонарної експозиції Національного музею історії України (на матеріалах розділу «Античні міста-держави Північного Причорномор'я)
Панченко Алла Володимирівна Проблеми розвитку музейних закладів Харківської області у роки незалежності та шляхи їх вирішення
Пантєлєй Олена Михайлівна Пропозиції з організації презентації етнографічної спадщини Слобідського краю туристам та гостям міста під час проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році
Івченко Богдан Анатолійович Сучасний підхід у висвітленні теми Великої Вітчизняної війни (із досвіду науково-освітньої роботи ХІМ)
Шевцов Іван Петрович Сучасний стан розвитку музейних інформаційних систем
Віардо Катерина Олександрівна Тематичний музейний захід «Харків спортивний» як приклад нетрадиційних форм музейної комунікації(З досвіду роботи ХІМ)
Пашкова Ганна Вікторівна Трудові нагороди СРСР у колекції ХІМ
Орел Людмила Михайлівна Формування нової моделі модернового музею відповідно до вимог сучасного відвідувача
Звержховська Наталія В'ячеславівна Харківські місцеві гроші у колекції ХІМ