Харківський історичний музей
  тимчасово зачинено!
 35 (25) грн
 вул. Університетська, 5

Місія

Харківський історичний музей вивчає, поширює та зберігає історію Харкова, Слобожанщини та України.

Започаткований у 1920 р. академіком Миколою Сумцовим, Музей служить громадськості у справі збереження та дослідження матеріального та нематеріального культурного надбання.

Керуючись найвищими професійними стандартами, Музей поширює знання про минуле для сучасних та майбутніх поколінь.