Панель користувача
Колекція
Колекція документів Харківського історичного музею
Документи
Письмові музейні предмети за правом є найчисельнішою групою: їх кількість сягає 110 тисяч одиниць.
Сюди входять як суто документальні матеріали особистого та адміністративного характеру, так колекції книг і брошур, альбомів, газет, журналів, листівок, а також картографічні матеріали. Зберігається значна кількість грамот, дипломів, свідоцтв, серед яких найбільш ранній документ – жалувана грамота Якову Вишеславцеву за службу і хоробрість у війні з Польщею (1666 рік).

детальніше про колекцію

Пам’ятки писемності, до яких ми відносимо документи, - традиційно одна з найбільших за обсягом та найважливіших за значенням груп у колекції будь-якого історичного музею.

Документи складають основу кожного серйозного дослідження в області історії, бо як ніякі інші відбивають усі аспекти життєдіяльності людини, а завдяки словесній формі закріплення і передачі інформації надають можливість досліднику вилучати факти зі змісту. Все це сприяє найбільш повному і різнобічному відображенню дійсності.

Колекція документів Харківського історичного музею  є однією з найбільших фондових колекцій.

В музеї зберігається значна кількість грамот, дипломів, свідоцтв, серед яких найбільш ранній документ – жалувана грамота Якову Вишеславцеву за службу і хоробрість у війні з Польщею (1666 рік). Дуже змістовними є архіви видатного педагога Христини Данилівни Алчевської та революціонера Бориса Петровича Жадановського.

Приблизна кількість предметів:
110000
пошук у колекції

МУЛЬТИМЕДІЯ

Матеріали двічі Героя Радянського Союзу генерал – майора авіації Недбайла А.К. Друга половина 40 – х рр. 20 ст.
Матеріали Героя Радянського Союзу полковника Борзенка С.О. 40 – 50 -ті рр. 20 ст.
Матеріали двічі Героя Радянського Союзу гвардії генерал – лейтенанта танкових військ Слюсаренка З.К. Друга половина 40 –х рр. 20 ст.
Матеріали Героя Радянського Союзу гвардії старшого сержанта медичної служби Шкарлетової М.С. 40 -60 –ті рр. 20 ст.

ПОВ´ЯЗАНІ ТЕМИ:

ДОДАТКОВО