Харківський історичний музей

Поховальний обряд Протопопівського курганного могильника

Бабенко Леонід Іванович

Наукові статті 2009

Старожитності: Харківський історико-археологічний щорічник. — 2009. — Вип. 8. — С. 44-56.

Файл: Поховальний обряд Протопопівського курганного могильника