Харківський історичний музей

Нова стоянка давнього кам'яного віку на Харківщині

Сніжко Ірина Анатоліївна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2005

Проблеми дослідження пам'яток археології Східної України: Матеріали II-ї Луганської міжнародної історико-археологічної конференції, присвяченої 85-річчю Луганського облас ного краєзнавчого музею. — Луганськ, 2005. — С. 20-21.

Файл: Нова стоянка давнього кам'яного віку на Харківщині