Харківський історичний музей

Поховання з конем другої половини VIII - IX ст. верхньої течії р. Сіверський Донець (за матеріалами салтівських грунтових могильників) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04

Аксьонов Віктор Степанович

Автореферати дисертацій 2000

Київ, 2000. — 20 с.

Файл: Поховання з конем другої половини VIII - IX ст. верхньої течії р. Сіверський Донець (за матеріалами салтівських грунтових могильників) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04

Теги: ,археологія,