Харківський історичний музей

Из опыта использования вырезок древних погребений и их реконструкций в музейных экспозициях

Бакуменко Костянтин Іванович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2003

«З досвіду роботи музеїв Донецької, Харківської, Луганської областей»: матеріали обласного науково-практичного семінару музейних працівників Донецької області. — Донецьк, 2003. — С. 79-81.

Файл: Из опыта использования вырезок древних погребений и их реконструкций в музейных экспозициях