Харківський історичний музей

Нові зразки скляних виробів пізньоримської доби з верхніх водозборів Сіверського Дінця та Ворскли (за матеріалами розвідок та випадкових знахідок)

Бакуменко Костянтин Іванович, Бейдин Георгій Володимирович, Григорянц Михайло Миколайович, Дідик Віктор Васильович

Наукові статті 2002

Археологічний літопис Лівобережної України. — 2002. — № 1. — С. 81-84.

Файл: Нові зразки скляних виробів пізньоримської доби з верхніх водозборів Сіверського Дінця та Ворскли (за матеріалами розвідок та випадкових знахідок)