Харківський історичний музей

Деякі підсумки дослідження слідів утилізації мисливської здобичі на Амвросіївському кістковищі

Сніжко Ірина Анатоліївна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2001

Проблемы истории и археологии Украины. Материалы Международ ной научной конференции, посвященной 10-летию независимости Ук раины. 16-18 мая 2001 года. — Харьков, 2001. — С. 36.

Файл: Деякі підсумки дослідження слідів утилізації мисливської здобичі на Амвросіївському кістковищі