Харківський історичний музей
  тимчасово зачинено!
 35 (25) грн
 вул. Університетська, 5

Внутрішні складські митниці на півдні Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02

Дейнеко Сергій Миколайович

Автореферати дисертацій 2011

Харків, 2011. — 19 с.

Файл: Внутрішні складські митниці на півдні Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02