Харківський історичний музей

До вивчення етнокультурних зв'язків населения Дніпро-Донецького межиріччя у V-VІI ст. н.е. (за матеріалами «антського» поховання біля с. Мохнач)

Аксьонов Віктор Степанович, Бабенко Леонід Іванович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 1997

V Міжнародна археологічна конференція студентів та молодих вчених. — Київ: КДУ, 1997. — С. 206-207.

Файл: До вивчення етнокультурних зв'язків населения Дніпро-Донецького межиріччя у V-VІI ст. н.е. (за матеріалами «антського» поховання біля с. Мохнач)