Харківський історичний музей

Україна в миротворчих операціях. Аспекти виховної роботи

Казус Валентина Олександрівна, Дейнеко Сергій Миколайович, Самойлов Сергій Анатолійович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012

Теория и практика воспитания современной молодежи: ценности, содержание, технологии : материалы международной научно-практической конференции 26-29 сентября 2012 г. — Луганск-Краснодон, 2012. — С. 36-38.

Файл: Україна в миротворчих операціях. Аспекти виховної роботи