Харківський історичний музей

Митний нагляд Харківської складської митниці на станції Валуйки в період Гетьманату П.Скоропадського (1918 р.)

Дейнеко Сергій Миколайович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2011

Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи. 36. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. Суми, 20 травня 2011 р. У 2-х част. — Частина 2. — Суми : Вид-во СумДУ, 2011. — С. 114-117.

Файл: Митний нагляд Харківської складської митниці на станції Валуйки в період Гетьманату П.Скоропадського (1918 р.)