Харківський історичний музей
  тимчасово зачинено!
 35 (25) грн
 вул. Університетська, 5

Створення та економічна діяльність Харківської митниці в другій половині XIX - початку XX ст.

Дейнеко Сергій Миколайович

Наукові статті 2008

Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків: Майдан, 2008. — Вип. 29-30. — С. 63-65.

Файл: Створення та економічна діяльність Харківської митниці в другій половині XIX - початку XX ст.