Харківський історичний музей

Народне житлове будівництво на Слобожанщині

Тітінюк Юрій Омелянович, Тітінюк Валентина Федорівна, Тітінюк Вікторія Юріївна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 1997

VIII Всеукраїнська наукова конференція «Історичне краєзнавство і культура» (Наукові доповіді та повідомлення). — Частина II. — Київ-Харків: Рідний край, 1997. — С. 310-312.

Файл: Народне житлове будівництво на Слобожанщині