Харківський історичний музей

Світоглядні уявлення українців к. XX ст. про потойбічний світ (за матеріалами польових досліджень Слобожанщини к. XX - п. XXI ст.)

Сушко Валентина Анатоліївна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2003

«З досвіду роботи музеїв Донецької, Харківської, Луганської областей»: матеріали обласного науково-практичного семінару музейних працівників Донецької області. — Донецьк, 2003. — С. 93-98.

Файл: Світоглядні уявлення українців к. XX ст. про потойбічний світ (за матеріалами польових досліджень Слобожанщини к. XX - п. XXI ст.)