Харківський історичний музей

Отображение политики советской власти по отношению к донскому казачеству в трилогии А. Толстого «Хождение по мукам» и романах М. Шолохова «Тихий Дон», «Поднятая целина»

Івченко Богдан Анатолійович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2010

Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 63-ї міжнародної наукової конференції (м. Харків, 23 квітня 2010 p.).— X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. — С. 134-135.

Файл: Отображение политики советской власти по отношению к донскому казачеству в трилогии А. Толстого «Хождение по мукам» и романах М. Шолохова «Тихий Дон», «Поднятая целина»