Харківський історичний музей

Заснування Музею Слобідської України ім. Г. С. Сковороди та його діяльність у 20-х рр. XX ст.

Богрова Олена Валеріївна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2014

Проблеми музеєзнавства, збереження та відновлення історичної пам’яті (до 85-річчя Харківської державної академії культури та 25-річчя відкриття першого в Україні музейного відділення ХДАК) : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф., 14-15 трав. 2014 р. — X. : ХДАК, 2014. — С. 38-39.

Файл: Заснування Музею Слобідської України ім. Г. С. Сковороди та його діяльність у 20-х рр. XX ст.