Харківський історичний музей

Дослідження Циркунівського городища

Пеляшенко Костянтин Юрійович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2014

Археологічні дослідження в Україні 2013 = Archeological Researches in Ukraine 2013 : зб. наук. ст. — К., 2014. — С. 258.

Файл: Дослідження Циркунівського городища