Харківський історичний музей
  тимчасово зачинено!
 35 (25) грн
 вул. Університетська, 5

Круглые листовые бляхи из Александропольского кургана

Бабенко Леонід Іванович, Задніков Станіслав Анатолійович

Наукові статті 2014

Наукові записки. Серія: Історичні науки. — Вип.21: Актуальні проблеми археології та історії раннього залізного віку. — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Виниченка, 2014. — С.123-140.

Файл: Круглые листовые бляхи из Александропольского кургана