Харківський історичний музей
  тимчасово зачинено!
 35 (25) грн
 вул. Університетська, 5

Уніформа і спорядження Першої світової війни в фондах Харківського історичного музею

Казус Валентина Олександрівна, Соколов Андрій Володимирович

Наукові статті 2014

Перша світова війна: історія та уроки. 1914–1915 рр. [Текст] : зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук. військ.-істор. конф., 4–5 вересня 2014 р. / Нац. військово-історичний муз. України. — К., 2014. — С. 485-487.

Файл: Уніформа і спорядження Першої світової війни в фондах Харківського історичного музею