Харківський історичний музей

Роль музейної комунікації у сучасному суспільстві

Сошнікова Ольга Миколаївна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2015

Традиційна культура в умовах глобалізації: платформа для міжкультурного та міжрегіонального суспільного діалогу. Матеріали науково-практичної конференції (22-23 травня 2015 року). — Харків, 2015. — С. 207-208

Файл: Роль музейної комунікації у сучасному суспільстві