Харківський історичний музей

Народна «магія» у виготовленні та побутовому використанні глиняного посуду Наддніпрянщини (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття)

Щербань Олена Василівна

Наукові статті 2015

Народознавчі зошити. — 2015. — № 1 (121). — С. 195-205.

Файл: Народна «магія» у виготовленні та побутовому використанні глиняного посуду Наддніпрянщини (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття)