Харківський історичний музей

Забута нами Україна

Щербань Олена Василівна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2015

Політ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 8-9 квітня 2015 р., Національний авіаційний університет / редкол. М. С. Кулик та ін. — К. : НАУ, 2015. — С. 340-341.

Файл: Забута нами Україна