Харківський історичний музей

К вопросу о маркерах изменений в традиционной культуре Украины (на примере глиняных дуршлагов)

Щербань Олена Василівна

Наукові статті 2014

Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва : мат. Міжнароднай навук.-практ. канф. (28-29 лістапада 2013 г., гор. Мінск) : У 2 частках. Ч. 2 :/ уклад. Н.С. Бункевiч [i iнш.]; гал. рэд. А.І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. — Мінск : Права і эканоміка, 2014. — С. 200-205.

Файл: К вопросу о маркерах изменений в традиционной культуре Украины (на примере глиняных дуршлагов)