Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Опішнянський досвід проведення етнофестивалів

Щербань Олена Василівна, Щербань Анатолій Леонідович

Наукові статті 2016

Феномен Більського городища – 2016: До 95-річчя від дня народження визначного українського археолога професора Б. А. Шрамка (1921—2012) та 110-річчя від початку археологічних досліджень Більського городища : збірник наук. пр. і мат-лів конф. / Ред. кол.: В. М. Вадімов, В. В. Вождаєнко, О. Б. Супруненко(відп. ред.) та ін. / ЦП НАН України і УТОПІК; ЦОДПА; ІКЗ «Більськ». — К. ; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2016. — С. 264-267.

Файл: Опішнянський досвід проведення етнофестивалів