Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Дрібна глиняна пластика з городища скіфського часу біля с. Циркуни

Пеляшенко Костянтин Юрійович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2016

Проблеми історії та археології України : матеріали Х Міжнародної наукової конференції, присвяченої 125­річчю професора К. Е. Гриневича 4–5 листопада 2016 року. — Х. : НТМТ, 2016. — С. 26.

Файл: Дрібна глиняна пластика з городища скіфського часу біля с. Циркуни