Харківський історичний музей

Сучасний музей у індустрії туризму

Сошнікова Ольга Миколаївна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2017

Традиційна культура в умовах глобалізації: сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини. Матеріали науково-практичної конференції (23-24 червня 2017 року). — Харків, 2017. — С. 303-304.

Файл: Сучасний музей у індустрії туризму