Харківський історичний музей

Дослідження історії і традицій християнства музейними засобами (з досвіду роботи Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова)

Співак Олена Петрівна

Наукові статті 2017

Традиційна культура в умовах глобалізації: сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини. Матеріали науково-практичної конференції (23-24 червня 2017 року). — Харків, 2017. — С. 305-307.

Файл: Дослідження історії і традицій християнства музейними засобами (з досвіду роботи Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова)