Харківський історичний музей

Цідилки (друшляки) з лісостепових пам’яток скіфського часу: проблема інтерпретації

Пеляшенко Костянтин Юрійович

Наукові статті 2017

Інтерпретація археологічних джерел: здобутки та виклики. Матеріали наукової конференції молодих вчених. — К. : Стародавній світ, 2017. — С. 60-63.

Файл: Цідилки (друшляки) з лісостепових пам’яток скіфського часу: проблема інтерпретації