Харківський історичний музей

Український технікум сходознавства та східних мов: недосліджені сторінки історії

Дейнеко Сергій Миколайович

Наукові статті 2018

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2018. — Вип. 51. — С. 107-112.

Файл: Український технікум сходознавства та східних мов: недосліджені сторінки історії