Харківський історичний музей

Артілі у структурі російських митних закладів (кінець XIX - початок XX ст.). На матеріалах Харківської складської митниці

Дейнеко Сергій Миколайович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2018

ХІІ Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита» (25-26 жовтня 2018 р., Дніпро) : тези доповіді. — К., 2018. — С.71-73.

Файл: Артілі у структурі російських митних закладів (кінець XIX - початок XX ст.). На матеріалах Харківської складської митниці