Харківський історичний музей

До відкриття Амвросіївського верхньопалеолітичного комплексу

Сніжко Ірина Анатоліївна, Кротова Олександра Олександрівна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2018

Проблеми історії та археології України: Матеріали ХІ Всеукраїнської наукової конференції, до 60-річчя від початку дослідження Більського городища Харківським університетом (Харків, 14–15 грудня 2018 р.). — Х., 2018. — С. 11-12.

Файл: До відкриття Амвросіївського верхньопалеолітичного комплексу