Харківський історичний музей

Можливості використання експозиції історичного музею для проведення лекції «Культура давнього населення»

Сніжко Ірина Анатоліївна

Наукові статті 2019

STUDIA SLOBOZHANICA: Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції «Слобожанський гуманітарій-2019» (Харків, ХНТУСГ, 29 березня 2019 р.). Харків, 2019. С.126-135.

Файл: Можливості використання експозиції історичного музею для проведення лекції «Культура давнього населення»