Харківський історичний музей

Вплив митної політики Російської імперії на кризу озброєнь (1915-1916 рр.)

Дейнеко Сергій Миколайович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2019

ХІІІ Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита» (24-25 жовтня 2019 р., Дніпро): тези доповіді. К., 2019. С.62-64.

Файл: Вплив митної політики Російської імперії на кризу озброєнь (1915-1916 рр.)