Харківський історичний музей

Щодо одного типу поховань у населення Дніпро-Донецького Лісостепу у скіфську добу

Бабенко Леонід Іванович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2020

Іллінська Варвара Андріївна - видатна дослідниця Скіфії (до 100-річчя від дня народження). Всеукраїнська археологічна конференція: тези доповідей. Київ: ІА НАН України, 2020. С.8-11.

Файл: Щодо одного типу поховань у населення Дніпро-Донецького Лісостепу у скіфську добу