Харківський історичний музей

"Реквізиції та конфіскації". Взаємовідносини Харківської митниці і Добровольчої армії (1919 р.)

Дейнеко Сергій Миколайович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2020

ХІV Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита» (22-23 жовтня 2020 р., Дніпро): тези доповіді. К., 2020. С.76-79.

Файл: "Реквізиції та конфіскації". Взаємовідносини Харківської митниці і Добровольчої армії (1919 р.)