Харківський історичний музей

Перший Мордвинівський курган: трагічна доля колекції

Бабенко Леонід Іванович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2020

“Музейні читання” Всеукраїнської наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”, 24 грудня 2020 р. Київ, 2020. С.6.

Файл: Перший Мордвинівський курган: трагічна доля колекції