Харківський історичний музей

К вопросу о славяно-салтовских контактах в бассейне Северского Донца

Аксьонов Віктор Степанович

Наукові статті 2006

Історико-культурні надбання Сіверщини у контексті історії України. — Глухів: РВВ ГДПУ, 2006. — С. 20-25.

Файл: К вопросу о славяно-салтовских контактах в бассейне Северского Донца