Харківський історичний музей
  тимчасово зачинено!
 35 (25) грн
 вул. Університетська, 5

Луки из погребений салтовского могильника Красная Горка

Аксьонов Віктор Степанович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2005

Проблеми дослідження пам'яток археологи Східної України: Матеріали ІІ-ї Луганської міжнародної історико-археологічної конференції, присвяченої 85-річчю Луганського обласного краєзнавчого музею. — Луганськ, 2005. — С. 156-158.

Файл: Луки из погребений салтовского могильника Красная Горка