Харківський історичний музей

Проблемы охраны историко-культурного наследия в Харьковской области

Аксьонов Віктор Степанович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2005

Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (на базі Державного історико-архітектурного заповідника м. Святогірськ Донецької області). 25-27 травня 2005 року. — Слов'янськ: Печатный двор, 2005. — С. 7-11.

Файл: Проблемы охраны историко-культурного наследия в Харьковской области