Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

До питання створення виставки присвяченої 10-й річниці незалежності України в Харківському історичному музеї

Сошнікова Ольга Миколаївна

2000

Шості Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 80-річчю Музею Слобідської України ім. Г. С. Сковороди, 14 квітня 2000 р. – Х. : [Видавництво ХДАДТУ], 2000.

Ситуація, що склалася в Україні сьогодні призвела до того, що розділи музейної експозиції, присвячені сучасному періоду життя українського суспільства, стали не менш привабливими для відвідувачів, ніж минуле нашої держави. Більш того - відображення в експозиціях та виставках актуальних проблем і тем сьогодення є важливою формою участі музею суспільному житті міста, області та регіону вцілому.

За роки незалежності України в історії Харкова можна виділити три ключових процеси:

1. Реструктуризація промислово-господарчого комплексу, фінансово-економічної системи та пов'язані з цим явища - деградація промисловості, різке падіння рівня життя, безробіття і т.п.

2. Перерозподіл, після розпаду СРСР, фінансових потоків та джерел ресурсів по знов утвореній вертикалі «республіка - область - місто» і викликані з цим пошуки моделі міського госпрозрахунку, спроби утворення вільних економічних зон в області та місті, спроби перерозподілу бюджетних коштів на користь міста і регіону при формуванні національного бюджету.

3. Затвердження лідерства Харкова у ряді сфер діяльності. В першу чергу, можна говорити про політику - харків'яни стали активними провідниками ідей федерального устрою Української держави, введення повноцінного інституту міського самоврядування. Сьогодні Харків демонструє свій пріоритет в таких областях діяльності як передові технології, освіта, медицина і фармакологія, соціальні науки, інженерія, телебачення та інформація, підготовка управлінських кадрів.

На жаль, соціологічні дослідження показують, що харків'яни, стурбовані загостренням нинішніх соціально-економічних проблем, краще знають історію Харкова, ніж історію міста 90-х років. У зв'язку з цим актуальним стає питання про створення в ХІМ виставки, яка б об'єктивно висвітлювала історію Харківщини періоду незалежності України. Тематика такої виставки повинна включати досить широке коло питань, які дозволять експозиціонеру звернути увагу відвідувача на важливі актуальні проблеми, що характерні для нашого регіону. Таким чином, при вирішенні проблеми «загальне» - «місцеве» (країна - регіон), яка займала важливе місце і в попередній концепції з історії тоді ще радянського суспільства, особливо в її розділі сучасності, перевагу слід віддати «місцевому», розкриваючи «загальне» тільки в необхідних розмірах.

Новий підхід до музейного показу сучасності вимагає відмовитись від формального фіксування подій. Відвідувач музею сьогодні хоче за допомогою матеріалів виставки зрозуміти, що діється в країні, хоче також і яскравого, емоційного враження. Емоційний вплив на відвідувача утворюється декількома елементами виставки, і, перш за все, її образом в цілому і образом її окремих тем. Складність та протиріччя сучасної політичної ситуації можна виразити в матеріалах про діяльність різних партій, признаних та неформальних суспільних організацій. При цьому, слід намагатись показати їх відношення до принципіальних питань сучасного життя: ідеологічним принципам, характеру влади, способу вирішення соціально-економічних проблем регіону і т.д. Досягнення в медицині та фармакології (виникнення нових ліків, підвищення рівня медичного обслуговування населення, формування саме в Харкові відразу декількох медичних шкіл світового рівня) протиставити комплексу музейних предметів, який би показував недосяжність ліків, належного медичного обслуговування для більшості населення міста. Проказ впротиріч досягнень в галузі освіти та педагогіки (найбільша кількість вузів України, серед яких єдина в країні Академія міського господарства) непотрібність регіону та країни в цілому такої кількості фахівців (безробіття). Діяльність промисловості у нових умовах ринкової економіки можна показати на порівнянні виробництв легкої промисловості (Харківська кондитерська фабрика, Харківська бісквітна фабрика, «Ефект», Харківський жировий комбінат, пивзавод «Рогань» і т.д.) та важкої промисловості (Харківський тракторний завод, Харківський авіазавод і т.д.).

При побудові такої виставки особливо важливо мати зв'язок з відвідувачами, враховувати їх реакцію, виявляти вплив матеріалів виставки на відвідувачів. Це досить актуально з двох причин:

1. Виставка призначена показувати події сьогодення сучасникам і навіть учасникам цих подій, тому вона може робити вплив на відношення людини до цих подій. В цьому зв'язку важлива гуманістична, об'єктивна позиція музею, а також чітка подача інформації;

2. Виявлення специфічного зв'язку музейного предмету і людини-сучасника. Це важливе для виявлення справжнього відношення до предмета представників різних суспільних верств, отже, для правильного вияву місця цього предмета та його суспільного значення у ряді історичних свідчень. про сьогодення. Це, в свою чергу, дозволить підвищити якість науково-дослідної роботи музею в області комплектування та вивченні фондових колекцій, а також розробки майбутньої експозиції з історії Слобожанщини в Харківському історичному музеї.