Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Колекція газет «Утро» в фондах Харківського історичного музею

Никипоренко Лариса Василівна

2000

Шості Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 80-річчю Музею Слобідської України ім. Г. С. Сковороди, 14 квітня 2000 р. – Х. : [Видавництво ХДАДТУ], 2000.

У фондах Харківського історичного музею зберігається численна колекція газет і журналів дореволюційного часу, зокрема, газети цього період)' складають 1457 примірників.

Преса дореволюційної епохи підрозділялася на легальну і нелегальну.

Типовим прикладом легальної преси у колекції газет та журналів Харківського історичного музею є харківська газета «Утро». Вона є яскравим відзеркаленням усіх рис, притаманних легальній журналістиці Російської імперії, до складу якої входила і Харківська губернія.

Легальна журналістика дореволюційної Росії була могутнім соціальним інститутом з великим досвідом видання періодичних органів різних типів і напрямків.

В 1905-1914 рр. кількісне зростання журналістики було надзвичайно бурхливим, що пояснювалося прискоренням історичного розвитку країни, загальними змінами в економічному та суспільному житті: Росія вступила в стадію імперіалізму.

Швидке проникнення капіталістичних відносин у журналістику, підпорядкування преси інтересам великого капіталу - характерна риса Росії початку XX ст.

Преса відразу поділилася на два великі класи - столичний та провінційний. Поміж столичною та провінційною пресою існував тісний зв'язок.

Провінційна, пильно слідкувала за столичною, намагалася передрукувати для своїх читачів найбільш цікаві і значні матеріали.

У столичний газетах та журналах теж все більш уваги приділялося публікаціям місцевої періодики.

Значний вплив на пресу мала революція 1905-1907 рр. Багато міст Росії тільки в революційний період створили свою власну політичну газету. До цього часу в них видавалися тільки «Губернские» и «Епархиальные ведомости».

На початок XX століття прийшовся процес перерозподілу ролі газети і журналу в системі російської преси. Щоденна суспільно-політична газета зайняла перше місце, відтіснивши журнали на другий план, але, звичайно, не замінивши їх зовсім. Зростаючий темп життя, загострення суспільно-політичних протиріч у Російській імперії на міжнародній арені, підйом класової боротьби пролетаріату - всі ці фактори висунули вперед щоденну газету з п оперативним миттєвим відгуком на події моменту.

Характерною особливістю системи російської легальної преси була також приватність газет і журналів. Вже в перші роки XX століття в нашому місті з'являється ряд приватних самобутніх видань. Це газети «Харьковская жизнь», «Родная земля», «Харьковские новости», «Утро» і багато інших.

Однією з кращих провінційних газет на початку XX століття вважалась харківська газета «Утро», яка виходила з 1906 по 1916 рік.

Це була щоденна політична, літературна газета, редакція якої знаходилась на вул. Пушкінській у власному будинку за № 31. Першим редактором був Анатолій Андрійович Жмудський.

В колекції Харківського історичного музею зберігається 31 номер цієї газети.

Періодичність цього видання подана у нашій колекції таким чином:

1906 р. - № 18 від 11 грудня; 1907 р. - № 56 від 28 січня; № 74 від 20 лютого; № 95 від 16 березня; № 96 від 17 березня; № 100 від 22 березня; № 108 від 31 березня; № 113 від 6 квітня; № 117 від 11 квітня; № 118 від 12 квітня; № 130 від 27 квітня; № 133 від 1 травня; № 135 від 4 травня; № 136 від 5 травня; №245 від 23 вересня; №251 від 30 вересня; № 270 від 23 жовтня; № 277 від 31 жовтня; № 324 від 28 грудня; 1908 р. - № 401 від 29 березня; ілюстрований додаток до № 529 від 31 серпня; ілюстрований додаток до № 599 від 23 листопада; 1909 р. - № 773 від 23 червня; 1910р. - № 961 від 7 лютого; № 968 від 10 лютого; 1911 р. - ілюстрований додаток до № 1275 від 19 лютого; 1913 р. - ілюстрований додаток до № 1994 від 16 червня; ілюстрований додаток до № 2008 від 30 червня; ілюстрований додаток до № 2087 від 22 вересня; 1915 р. - № 2752 від 13 серпня; 1916 р. -№2901 від 16(28) січня.

Колекційні номери газети «Утро» дають часткове уявлення про події економічного, політичного і культурного життя Російської імперії та м. Харкова за 1906-1915 pp.

Так, № 18 (1906 р.) повідомляв читача про діяльність Харківського Товариства сільського господарства та Земських зборів Харківської губернії; № 56 (1907 р.) - про заходи Харківської повітової комісії по виборах у Державну Думу.

Дуже цікавий дискусійний матеріал про створення Російського сільськогосподарського банку вміщений у № 96 (1907 p.).

Про гастролі в Харкові АнастасіїДмитрівни Вяльцевої, відомої російської естрадної співачки та діяльність Спілки російських художників розповідають №№ 100, 108 (1907 p.).

Друкувалися у газеті «Утро» нариси з історії м. Харкова (№130, 1907 p.), статті про святкування у Народному будинку (м.Харков) 200-річчя Полтавської битви (№773, 1909 р.), про визначну ювілейну дату російської історії - 50-річчя реформи 1861 р. (ілюстрований додаток до № 1275, 1911 p.).

Тобто, газета «Утро» приділяла велику увагу суспільним, політичним і економічним питанням життя як Російської імперії, у цілому, так і Харківської губернії, зокрема.