Харківський історичний музей

Музей історії Харківської обласної спеціальної гімназії - інтернату для сліпих дітей ім. В.Г. Короленка

Бурмака В.П.

2001

Сьомі Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції з міжнародною участю «Історія та археологія Слобожанщини в музеях Харківщини. До 100-річчя відкриття Салтівської культури», 12 квітня 2001 р. – Х. : [Видавництво ХНАДУ], 2002.

Музей історії Харківської обласної спеціальної гімназії - інтернату дня сліпих дітей ім. В.Г. Короленка було відкрито 1987 р. до 100-річчя закладу. Нині музей має понад 800 експонатів, серед яких є чимало історично цінних оригіналів (кружка «сліпим» № 1053 більш, як 90-літньої давності, історичні карти для сліпих дітей 1886-1890 pp., прилади для писання шрифтом Брайля, плакати - проспекти про училище, видруковані 1908 р., тощо).

В експозиції музею на десятках стендів, планшетів відображено розвиток зарубіжної та вітчизняної тифлопедагогіки, представлено сотні фотодокументів про стан сліпих в Харківській губернії на час створення під керівництвом лікаря Л.Л. Гіршмана першого відповідного спеціалізованого навчального закладу (училища для сліпих хлопчиків в приватному будинку п. Венедиктової на вул. Німецькій № 41, розрахованого на 15 осіб), про опікування ними з боку царської сім'ї, громадськості, органів Наркомпросу УРСР тощо. Наочно висвітлено зміст навчальної та виховної роботи в училищі, школі, гімназії - інтернаті протягом усього часу їхнього існування. Вже на початку XX ст. якість цієї роботи досягла високого рівня. 1903 p., наприклад, на виставці виробів сліпих вихованців харківського училища вони були нагороджені великою золотою та малою бронзовою медалями.

Документи музейної експозиції засвідчують також активну участь співробітників і вихованців закладу як у Великій Вітчизняній війні, так і у відбудові народного господарства в повоєнний час, наводять дані про їхню успішну виробничу, науково-дослідну, мистецьку, спортивну, благочинну діяльність у другій половині XX століття. В музеї дбайливо зберігаються деякі друковані видання кінця XIX ст. - початку XX ст. (журнали «Русский слепец», «Слепец»), видрукуваний спецвипуск газети гімназії «Родничок» (1993 p.), сім номерів гімназіального альманаху «Джерельце - родничок» (1992-2000 рр.), інші публікації та рукописні роботи співробітників, вихованців гімназії та публікації про її діяльність, спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни, свідоцтва участі вихованців гімназії в міжнародних культурних програмах, різноманітні нагороди та інші свідоцтва високих творчих здобутків вихованців, сувеніри, подаровані закладові. Інформативно змістовними є матеріали роботи шкільної радіостанції та інших робіт і самодіяльної творчості гімназистів.

Предмети рукоділля вихованців, їхні вірші (А. Вутенка, Н. Данилової, О. Тільної, О. Тихонової та ін.), проза О. Баркара, М. Жолинської завжди привертають увагу відвідувачів музею.

Експозиція музею постійно доповнюються новими експонатами. Учні беруть участь у підготовці тематичних виставок, які регулярно проводяться в приміщенні музею.

Ще й нині музей веде велику науково-пошукову й виховну роботу. Зокрема в його учнівському краєзнавчому гуртку постійно досліджуються питання життя й діяльності В .Г. Короленка, історії гімназії, доля її вчителів і вихованців. Листування ради музею є вельми обширним. Результатами такої роботи є не тільки писання науково-дослідницьких публіцистичних робіт, але й організація опікування літніми, самітними, хворими сліпими людьми.

Від дня відкриття музею в ньому проведено більш як 400 екскурсій, його відвідало більше як 4 тис. осіб, серед них гості з Польщі, Данії, Німеччини, багатьох міст України та Росії. В музеї систематично ведеться підготовка екскурсоводів (15-20 щороку), що проводять екскурсії чотирма мовами. Нині діють 16 підготованих екскурсоводів (5-й випуск музейного краєзнавчого гуртка). Щороку в січні - травні в музеї на оглядах - конкурсах визначаються й заохочуються кращі екскурсоводи.

На базі музею комплексно проводиться позакласна виховна робота в різноманітних формах: «музейні» уроки, тематичні «тижні», зустрічі з цікавими людьми, вечори запитань і відповідей, заходи загальногімназійних свят тощо. Під час «короленківських тижнів», наприклад, відбуваються уроки позакласного читання творів В.Г. Короленка, конкурси учнівських творів, заочні подорожі по короленківських місцях, випуск радіожурналу «Ми - короленківці», вікторина «Життя й творчість В.Г. Короленка», зустрічі з науковцями міської бібліотеки ім. В.Г. Короленка, ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, діячами літератури й мистецтва. Незрідка в музеї виступають також співробітники Харківського історичного музею. Зокрема, саме вони проводять з учнями гімназії заняття на теми «Як виник Харків», «Харківщина в роки Великої Вітчизняної війни» та ін.

Музей є доброю школою виховання на прикладах трудової, наукової, спортивної діяльності вихованців гімназії-інтернату. Матеріали музею дають підстави твердити, що сліпі випускники цього й подібних закладів, діставши якісну підготовку, стають повноцінними громадянами своєї країни.