Харківський історичний музей

Нові суб'єкти економічної діяльності у сільському господарстві Харківщини

Левченко (Ковальчук) Тетяна Євгенівна

2001

Сьомі Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції з міжнародною участю «Історія та археологія Слобожанщини в музеях Харківщини. До 100-річчя відкриття Салтівської культури», 12 квітня 2001 р. – Х. : [Видавництво ХНАДУ], 2002.

Указ Президента України Л.Д. Кучми "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" надав відлік реформам, які рішуче і безповоротно змінили обличчя села.

Агропромисловий комплекс Харківщини є вагомим структурним підрозділом господарства області. Площа сільськогосподарських угідь усіх категорій господарств складає 2,4 млн. га, у тому числі нив - 1,9 млн. га (5,9 % рілля України). За даними Головного управління сільського господарства і продовольства, у строки, обумовлені Указом, проведено реформування всіх сільськогосподарських підприємств. На їхній базі створено 561 формування ринкового типу. Зараз в області працює 661 агроформування, в т. ч.: 208 приватних (приватно-орендних) підприємств (31 %); 234 товариства з обмеженою відповідальністю (35 %); 83 сільськогосподарських виробничих кооперативів (13 %); 79 акціонерних товариств відкритого та закритого типів (12 %); 16 фермерських господарств, які орендували цілісні майнові комплекси колишніх КСП (З %); 14 інших формувань ринкового типу (2 %); 27 державних сільськогосподарських підприємств, що підпорядковані Академії аграрних наук, учбові та підсобні господарства, сільхозпідрозділи державних промислових підприємств (4 %).

Із загальної площі ріллі, розпайованої між членами колишніх КСП, яка становить по області 1,55 млн. га, новоствореними агроформуваннями використовуються на засадах оренди згідно укладених договорів 1,34 млн. га або 86%.

В області нараховується також 1148 селянських (фермерських) господарств, у власності і користуванні яких знаходиться 101,4 тис. га сільгоспугідь, в т. ч. 95 тис. га ріллі. Крім того, 5,6 тис. громадян виявили бажання вийти із складу колишніх КСП із своїми земельними і майновими паями. Вони працюють самостійно без створення юридичної особи і обробляють 35,5 тис. га ріллі.

Більше 200 промислових, переробних, агросервісних підприємств, комерційних структур, банків стали засновниками та співзасновниками 274 агроформувань ринкового типу і вклали у їх розвиток понад 60 млн. грн. інвестицій.

Перші результати роботи приватних формувань свідчать про їх життєздатність і переваги перед колишніми КСП. Навіть за несприятливих умов, реформовані господарства за попередніми даними вироблять у 2001 р. 1,5 млрд. грн. валової продукції, що на 23 % більше, ніж 1999 р. Приріст виробництва продукції рослинництва досягнуто на вирощуванні цукрових буряків (на 33 %), соняшнику (на 43 %), овочів (на 32 %). У 2,4 рази збільшилось виробництво картоплі, в 3,4 рази - круп'яних культур, в 4,8 рази - кукурудзи на зерно.

Для розв'язання проблем щодо забезпечення сільгосппідприємств технікою створена лізингова компанія «Облагролізинг». Через цю структуру сільгосптоваровиробникам, МТС направлено на умовах розстрочки платежу техніки на суму 26 млн. грн. (28 зернозбиральних комбайнів, 57 тракторів ХТЗ, плуги, комбіновані агрегати, сівалки та інша техніка).

Відпрацьовується питання створення обласного лізингового фонду, за рахунок коштів якого буде проводитись закупівля виключно кращої вітчизняної техніки і, перш за все, тієї, що виробляється промисловими підприємствами регіону.

Враховуючи особливо тяжкий фінансовий стан ряду господарств, розпочато роботу по їх реструктуризації і створенню на їх базі за участю компанії «Облагролізинг» та науковців принципово нових агроформувань, забезпечивши при цьому збереження їх єдиного земельного масиву та майнового комплексу.

Вже створене і діє перше таке формування ТОВ «Кегичівська МТС», засновниками якого стали ПСГГ «Зоря» Кегичівського району, ТОВ ЛК «Облагролізинг» та ряд наукових закладів. Завершується створення ще 4 таких агроформувань в інших районах області.

Враховуючи ситуацію, що склалася на фермах реформованих господарств, було приділено значну увагу створенню умов для нарощування виробництва продукції тваринництва в приватних господарствах: розширено мережу комплексних пунктів сервісного обслуговування, налагоджено роботу 300 пунктів по закупівлі молока, 76 - по закупівлі м'яса від населення, 742 пункти штучного запліднення тварин, 111 - ветеринарного обслуговування та 126 ветеринарних аптек.

Поява нових суб'єктів економічної діяльності у сільському господарстві, і не тільки, спричиняє і пошук нових форм та методів у зборі предметів музейного значення. Побудова у ХІМ виставки до 10-оїрічниці незалежності України, де один із розділів буде присвячено сільському господарству Харківщини на сучасному етапі, буде першою спробою у вирішенні цього питання.