Харківський історичний музей

Комплексний розвиток торгівлі харківського регіону на сучасному етапі (з досвіду комплектування фондів)

Лисенко (Пенькова) Ольга Леонідівна

2001

Сьомі Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції з міжнародною участю «Історія та археологія Слобожанщини в музеях Харківщини. До 100-річчя відкриття Салтівської культури», 12 квітня 2001 р. – Х. : [Видавництво ХНАДУ], 2002.

З проголошенням незалежності в Україні проходять процеси перетворення у різних сферах суспільного життя, серед яких особливе значення має реформування економіки. Найбільш динамічного розвитку в галузі економіки за останні роки, набула торговельна діяльність. За обсягом роздрібного товарообігу Харківська область займає 4 місце серед регіонів України, що склало у 2000 р. 1991,5 млн. грн.

За радянські часи коли торгівля розвивалась статично, існував тільки державний сектор та система загальносоюзного постачання. З формуванням ринкових відносин змінюються як форми власності, так і відносини між виробником та реалізатором товарів, які здійснюють безпосередні контакти між собою. Підписують контракти без участі посередників (в першу чергу це стосується місцевих виробників). За формою власності підприємства торгівлі бувають колективні, приватні та державні. При цьому останній сектор (тобто державний) практично перестав існувати. В загальному обсязі роздрібного товарообігу області питома вага недержавного сектора складає 92,4 % за 2000 р. (за 1999 р. -90,1 %).

Традиційно торгівля має розподілення на оптову та роздрібну. На етапі 1994-1996 рр. найбільш активний розвиток набула дрібнороздрібна торгівля з лотків та кіосків, яка і зараз існує. У колекції Харківського історичного музею знаходяться матеріали приватної фірми "Україна", виробничого кооперативу "Союз-1" та інші. У 2000 р. відкрито 450 нових підприємств роздрібної торгівлі та громадського харчування на території Харківської області. Жорстка конкуренція вимагає від підприємців переходити до спеціалізації магазинів, які реалізують один вид товарів. Наприклад, ТОВ "МКС" - комп'ютери та оргтехніка. У структурі роздрібного товарообігу відбулися зміни щодо збільшення питомої ваги реалізації товарів вітчизняного виробництва. У 2000 р. в області проводилась Всеукраїнська акція "Купуємо українські товари - зміцнюємо державу". У програмних заходах акції за минулий рік було проведено 95 тематичних і галузевих виставок-продажів товарів та святкових ярмарків. Розширена мережа фірмових підприємств торгівлі з реалізації товарів Харківського виробництва, що налічує майже 790 одиниць.

В останні 2-3 роки з'явилися нові форми реалізації товарів через оптово-роздрібні магазини зі стрункою системою знижок. Найбільш відомі серед них - ЗАТ "Євромарт-Харків", ТОВ "КЕВА", Торговий Дом "Рост", Торговий Дом "Бріг".

Крім магазинної торгівлі, існує продаж товарів через систему стаціонарних ринків у кожному районі міста. Всі торгові майданчики повинні відповідати санітарним нормам та мати відповідну налогову документацію, а також слідкувати за територією біля ринку. Найкрупніші торговельні майданчики - "Центральний колгоспний ринок", біля станції метро "Героїв праці" фірми "Європа-Т", по вулиці 23 Серпня та інші.

З 1994 року у Харківському регіоні цілодобово працює найкрупнішій в країні оптово-роздрібний торговий центр у станції метро "Барабашова", де представлені товари іноземного виробництва, які ввезені дрібними підприємцями "челноками" та великими оптовими фірмами, а також вітчизняні. Крім безпосередньо торговельних міст на території ринку існує низка платних послуг: охороняєма автостоянка, техсервіс, кафе і т.д. Все це робить цей торговий центр найпопулярнішим для оптових покупців України та деяких областей Росії. Акціонерне товариство "Концерн АВЕК і К", у колективної власності якого знаходиться цей великий торговельний майданчик, планує розширення ринку та надання нетрадиційних послуг населенню, таких як створення дитячого ігрового майданчика, переміщення по території на міні-автомобілях та інші.

Розширюється сфера діяльності підприємств торгівлі; крім традиційних послуг, вони ще здають в оренду торгові місця та обладнання, будують торговельні центри, переходять до виробничої діяльності.

Навіть такий найпростіший аналіз дозволяє констатувати що торговельна діяльність для харківського регіону є однією з найголовніших. Тож комплектуючі музейні фонди треба більше приділяти уваги цієї галузі для повного адекватного відтворення історії сьогодення в музейних експозиціях та виставках.