Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Художня спадщина Хозарського каганату та проблема його відродження в сучасному мистецтві

Пахомов В.П.

2002

Восьмі Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 100-річчю XII Археологічного з’їзду, 12 квітня 2002 р. – Х. : [Видавництво ХНАДУ], 2003.

Протягом останніх ста років досягнуто значних успіхів у дослідженні салтівської культури Хозарського каганату. Проте, до цього часу ще слабо опрацьовані питання, які пов'язані з мистецтвознавчим аналізом творчості хозарських майстрів. Проблеми ж використання культурної спадщини в сучасній художній творчості не торкалися зовсім.

У даному випадку, головною особливістю мистецтва хозар є те, що в єдиній різноетнічній державі протягом відносно невеликого часу склався самобутній та оригінальний стиль.

Зазначимо, що художні мотиви та образи мистецтва хозар стали основою народної творчості багатьох сучасних народів Північного Кавказу. Насамперед, це народне мистецтво осетинів - прямих нащадків аланів. Їх кераміка й досі зберігає форми, характерні для посуду салтівської культури. В елементах народної вишивки кабардинців і балкарців простежується спадкоємність і вплив хозарського мистецтва.

У своїй творчості хозарскі майстри використовували найвищі технології того часу. Вони опанували художню емаль, пастове скло, в кераміці використовувалось лощіння. Великих успіхів було досягнуто в чорній та кольоровій металургії, художній обробці металу. Крім того, майже всі ювелірні прийоми, що існують сьогодні, з успіхом використовувалися ювелірами Хозарського каганату. Це виколотка, кування, паяння, лиття по восковій моделі. Серед художніх засобів, які підвищують декоративність виробу - об'ємна зернь, гравіровка, скань, полірування до дзеркального блиску.

Невелика кількість моделей перстнів та сережок якісно не відбилася на їх різноманітті, якого, зокрема, добивалися варіюванням окремих форм виробу. Без внесення змін в алгоритм роботи було створено безліч зовсім не схожих одне на одного творів. І, зрештою, однією з головних особливостей прикрас є їх вага, що відповідає нормі ваги для сучасних ювелірних виробів.

Дуже різноманітний світ сюжетів та художніх образів. У простих, лаконічних формах та символах відображено усе багатство всесвіту, ідеї боротьби між смертю та життям, добром та злом, уявлення людини про Істину та Достаток в різних їх проявах.

Духовний світ хозарського художнього металу близький та зрозумілий усім - він поза часом. Таким чином, найбільш яскраво духовний і творчий потенціал салтівських майстрів виявився саме в торевтиці та ювелірному мистецтві.

У сучасному мистецтві творча спадщина хозарських майстрів може бути осмислена і гідно представлена художниками різних напрямків і жанрів: в ювелірному мистецтві, художній кераміці та батику. Досить цікавими можуть бути роботи у "хозарському стилі", виконані різблярами по дереву та каменю. Необхідно зазначити, що у сучасних майстрів є досвід роботи у стилі "історизму".

Отже, художня спадщина Хозарського каганату жива, і як самостійна тема може і повинна відродитися у сучасному вітчизняному мистецтві.