Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Матеріали академіка М.П. Барабашова в колекції фотодокументів Харківського історичного музею

Іванова Наталія Михайлівна

2002

Восьмі Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 100-річчю XII Археологічного з’їзду, 12 квітня 2002 р. – Х. : [Видавництво ХНАДУ], 2003.

Значну і цікаву групу музейних предметів, що зберігаються в Харківському історичному музеї, становлять фотодокументи, їх колекція нараховує понад 60 тисяч одиниць зберігання. У музейній збірці серед інших заслуговують на увагу комплекси фотознімків видатних особистостей нашого краю: діячів науки, культури та мистецтва.

Почесне місце в сузір'ї імен харківських вчених належить видатному астрофізику, засновнику харківської школи планетознавства, академіку Миколі Павловичу Барабашову (1894-1971 рр.), матеріали якого зберігаються у фондах музею. При дослідженні колекції було виявлено 21 фотодокумент. Ці фотознімки розповідають про життя і діяльність нашого видатного земляка.

Перші матеріали вченого надійшли в музей у 1950 р. і були передані особисто М.П. Барабашовим. Більшість фотознімків була подарована вченим музею у 1967 р. Пізніше колекція поповнилося у 1980 р., коли з музею історії Харківського державного університету було передано кілька фотографій. Останні знімки були передані до фондів музею порівняно недавно, у 2000 р., з архіву Харківського планетарію.

Всі фотознімки охоплюють період 50-70-х рр. XX ст., лише одне фото (копія) - інв. 11151 - відноситься до 1934 р. і заслуговує на особливу увагу. На ньому вчений зображений під час конструювання рідкісного приладу - спектрогеліоскопу, першого у Радянському Союзі. Ще навчаючись у 1-й харківській гімназії, Микола Барабашов виявив неабиякі здібності і глибокий інтерес до астрономічних спостережень, виготовлення різних астрономічних інструментів. Закінчивши гімназію, у 1912 р. він вступає на фізико-математичний факультет Юр'ївського університету. Але через важку хворобу припиняє навчання, до якого повертається тільки у 1914 р. вже у Харківському університеті. Після закінчення в 1919 р. фізико-математичного факультету М.П. Барабашова залишають при кафедрі астрономії для підготовки до професорського звання. З цього часу вся наукова, педагогічна і громадська діяльність М.П. Барабашова невідривна від Харківського університету і астрономічної обсерваторії, директором якої він стає у 1930 р. Микола Павлович зробив величезний внесок у зміцнення і розширення інструментальної бази обсерваторії, доклав багато зусиль для всебічного розвитку тут наукових досліджень. Спеціалізацією обсерватори стало вивчення фізичних умов на Місяці та планетах Сонячної системи. Досліджуючи фізичну природу планет, вчений розробив і вперше застосував на практиці метод фотографічної фотометрії. У результаті багаторічних візуальних і фотографічних спостережень Марса він визначив оптичні характеристики атмосфери і поверхневих утворень планети; вивчив ряд особливостей хмарного покриву в атмосферах Венери і Юпітера; встановив, що поверхневий шар Місяця складається з вулканічних порід базальтового типу і відзначається великою пористістю.

Численні результати своїх досліджень М.П. Барабашов узагальнив у своїх роботах, список яких включає понад 500 наукових статей, монографій, навчальних посібників та ін. М.П. Барабашов є одним із авторів та редакторів першого "Атласу зворотного боку Місяця", складеного на основі фотографій, одержаних з борту АМС "Луна-3".

Академік Барабашов багато зробив для розвитку досліджень Місяця і планет не тільки в Харкові. Він заснував і протягом 17 років очолював Комісію з фізики планет Астрономічної Ради АН СРСР. Великий інтерес у нашій колекції фотознімків привертає сюжетне фото Фт-1943, що розповідає про засідання під час Пленуму планетної комісії у 1960 р., який проходив у Харкові. Заслуговують на увагу також два фото, зроблені під час виступів вченого на конференціях: ФтД-330 - на Всесоюзній конференції астрономів "Фізика Місяця і планет" у 1960 р. та Фт-2588 - на конференції з позаатмосферних спостережень планету ХДУ в 1966 р. У 1958 р. М.П. Барабашов був учасником Міжнародного астрономічного з'їзду в Москві, цю подію ілюструє сюжетне фото ОФ-11587.

М.П. Барабашов був блискучим лектором. Його лекції завжди відзначалися високою ерудицією і майстерністю слова. На жаль, у музейній колекції зберігається лише одне фото – 1965 р. (Фт-2585), де вчений зображений під час лекції про дослідження Місяця.

Протягом понад 50 років доктор фізико-математичних наук М.П. Барабашов вів величезну педагогічну діяльність, викладаючи у Харківському університеті, де він очолював кафедру астрономії з 1935 р. до останніх днів свого життя. За цей час він виховав сотні вчених, 35 з них захистили докторські і кандидатські дисертації. Талановитий педагог, Микола Павлович дуже багато уваги приділяв своїм студентам. Тому не дивно, що в збірці фотодокументів переважають сюжетні знімки, де педагог зображений разом зі своїми учнями під час занять в астрономічній обсерваторії: Фт-2586 (1953 р.), Фт-2583 (1956 р.), Фт-2587 (1957 р.), ОФ-11583 (1960 р.), ОФ-14635 (1964 р.), Фт-2509 (1966 р.), Фт-2589 (1966 р.).

Вчений багато сил і часу віддавав науково-популяризаторській роботі. Завдяки його наполегливості та енергії у 1957 р. був відкритий Харківський планетарій. На двох фото з музейної колекції (Фт-2581,2582) М.П. Барабашов знятий під час церемонії відкриття планетарію.

М.П. Барабашов брав найактивнішу участь у громадсько-політичному житті. Його неодноразово обирали членом Харківського міського і обласного комітетів КПУ, депутатом Верховної Ради СРСР ІV-го і V-го скликань. На сюжетному фотознімку Фт-2590 депутат Верховної Ради СРСР М.П. Барабашов виступає 29 січня 1958 р. перед виборцями зі звітом про депутатську діяльність.

Коли у 1964 р. вченому виповнилося 70 років, колектив ХДУ, громадськість міста широко відзначили цей ювілей. Значний інтерес викликають два любительські знімки (Фт-2584, ОФ-11591), зроблені під час урочистих зборів, пов'язаних з цією подією.

Серед комплексу матеріалів видатного астрофізика є три фотопортрети: Фт-2510 (1950 р.), Фт-2508 (1958 р.), ОФ-26660 (1970 р.). Особливо цінним є перший з них, на якому зберігся дарчий підпис М.П. Барабашова Харківському історичному музею.

Наукова, педагогічна і громадська діяльність академіка Барабашова знайшла широке визнання. Він був удостоєний почесних звань Заслуженого діяча науки України і Героя Соціалістичної Праці, нагороджений чотирма орденами Леніна, орденом Трудового Червоного Прапора, медалями. Його ім'ям названі мала планета, кратер на Марсі, вулиця і станція метрополітену у його рідному місті.

Завершуючи огляд персонального комплексу фотодокументів М.П. Барабашова, можна зробити висновок, що в цілому колекція цікава і різнопланова, хоча й невелика. На жаль, не висвітлені дитячі, шкільні і студентські роки життя вченого. Немає жодного фото, яке б ілюструвало особисте життя Миколи Павловича. Недостатньо фотографій, які б освітлювали громадську діяльність вченого. Лише один фотознімок відноситься до раннього періоду життя Миколи Павловича, початку викладацької і наукової діяльності. Тому треба докласти зусиль для подальшого поповнення матеріалів, щоб мати можливість всебічно проілюструвати життя цієї видатної людини.